Techniczne wsparcie dla OSP Legnickie Pole

            Blisko 120 tys.zł uzyskała gmina Legnickie Pole na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla miejscowych strażaków OSP. Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Po podpisaniu stosownej umowy, co miało miejsce w kwietniu br. wójt gminy Legnickie Pole  Henryk Babuśka nie ukrywał, że dzięki zakupom sprzętu ratowniczego, wydatnie poprawi się sytuacja w OSP z terenu gminy jeśli chodzi o ich wyposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

                  Sprawa przekazania druhom sprzętu została pomyślnie sfinalizowana 27 czerwca. Podczas sesji Rady Gminy Legnickie Pole zaprezentowano nowy sprzęt ratowniczy, zakupiony zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym  przez druhów OSP. I tak jednostka OSP Legnickie Pole wzbogaciła się ciężki zestaw narzędzi hydraulicznych ratownictwa drogowego o wartości prawie 90 tysięcy złotych. Do OSP Taczalin trafił defibrylator o wartości ok.6 tys.zł. Na wyposażeniu OSP Raczkowa pojawił się natomiast zestaw urządzeń służący ewakuacji poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, o wartości prawie 25 tys. złotych.

            W tej spektakularnej, a zarazem szczególnie ważnej dla sprawy bezpieczeństwa sesji Rady Gminy, udział wzięli przedstawiciele poszczególnych OSP, a także dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny. Padły przy tej okazji słowa podziękowania, a także życzenia dalszego rozwoju gminnych OSP.  Przede wszystkim jednak wskazywano, że OSP gminy Legnickie Pole uzyskały oto bardzo mocne wsparcie, co niewątpliwe wpłynie na skuteczność prowadzonych akcji ratowniczo gaśniczych. (L)