Informacje ogólne

Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu

Godziny urzędowania  
 Poniedziałek.......od godz. 7.30 - 15.30
 Wtorek.............od godz. 7.30 - 15.30
 Środa..............od godz. 7.30 - 15.30
 Czwartek...........od godz. 7.30 - 15.30
 Piątek.............od godz. 7.30 - 15.30

 

Dolnośląski Komendant Wojewódzki w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 14.00 – 16.00

KOMENDA WOJEWÓDZKA PANSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
we Wrocławiu  ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

Sekretariat KWPSP: Telefon: (071) 36 82 201 Fax: (071) 367 33 74 E-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego:  Dyżurny operacyjny: (071) 36 82 236
Pomocnik dyżurnego: (071) 36 82 237   Pomocnik dyżurnego: (071) 36 82 243
Fax WSKR: (071) 36 82 244