To był dobry czas

18 października br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim  odbyło się pożegnalne spotkanie Wojewody Dolnośląskiego, Pawła Hreniaka z gronem najbliższych współpracowników. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele administracji zespolonej i niezespolonej, a także kierownicy wydziałów DUW. Okazja zaś ku temu była szczególna, bowiem wojewoda Paweł Hreniak, po uzyskaniu w wyborach parlamentarnych mandatu posła na Sejm RP  IX Kadencji, opuszcza urząd i  już wkrótce rozpocznie pracę jako parlamentarzysta.

            Spotkanie w DUW było więc okazją do podziękowań za wspólną pracę, a także do złożenia wojewodzie gratulacji i życzeń sukcesów w działalności na forum  Sejmu RP. Przy tej szczególnej okazji  Paweł Hreniak przekazał list adresowany do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Adama Koniecznego. Dziękując za konstruktywną i owocną współpracę, m.in. podkreślił w nim, że wspólna działalność, oparta na wzajemnym zaufaniu, pomocy i dobrej komunikacji, przyczyniła się do wielu sukcesów i pomogła w przeprowadzeniu  wielu inicjatyw podejmowanych na rzecz lokalnych społeczności.

            Adresowane do nadbrygadiera  Koniecznego słowa podziękowania za współpracę, za merytoryczne wsparcie, które, jak wskazał wojewoda, było w trudnych momentach wręcz bezcenne, oddają zarówno charakter  kontaktów, jak też świadczą o wzajemnym zaufaniu i wsparciu w realizacji niełatwych zadań. Efekty tej współpracy są widoczne w dolnośląskiej PSP niemal na każdym kroku. Konsekwencje wspólnie wypracowywanych i realizowanych  decyzji  znajdują odzwierciedlenie w sprawnie funkcjonującym systemie bezpieczeństwa.

  Życie, jak powszechnie wiadomo, nie znosi próżni, a każdy koniec pewnego etapu, oznacza rozpoczęcie nowego. Najważniejsze jest to, aby oglądając się za siebie mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku.