Toksyczne wysypisko

                   29.10.2018r. na terenie powiatu zgorzeleckiego odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem „Wysypisko 2018”. Ćwiczenia ukierunkowane były na sprawdzenie Powiatowego Planu Ratowniczego powiatu zgorzeleckiego, doskonalenie form współdziałania sił ksrg w trakcie działań o charakterze ratowniczo-gaśniczym i chemicznym podczas pożaru składowiska odpadów oraz doskonalenie umiejętności podawania wody na duże odległości.

Sprawdzeniu podlegała również współpraca w zakresie koordynacji działań pomiędzy SK KP PSP Zgorzelec a  SK KW PSP Wrocław, KDR, PRM, obsługą składowiska odpadów, Policją, GCZK, PCZK, oraz innymi służbami. Tłem operacyjnym ćwiczeń był pożar składowiska odpadów w Jędrzychowicach, gm. Zgorzelec.

Scenariusz zakładał, że w wyniku  nielegalnego rozładunku odpadów, w tym  nieoznakowanych beczek i pojemników z materiałami niebezpiecznymi, dochodzi do rozszczelnienia jednej z beczek i gwałtownego zapłonu. Kierowca, który ulega silnemu poparzeniu oraz zatruciu wziewnemu, próbując uciekać w odległości ok. 70m od miejsca zdarzenia, traci przytomność. Silny wiatr, wysoka temperatura oraz szybkość spalania spowodowana substancjami chemicznymi powodują, że w momencie przybycia na miejsce zdarzenia pierwszych jednostek ochrony przeciwpożarowej, ogniem objęte jest ok 300 m. kw. składowiska. Pracownik ochrony udając się w kierunku pożaru, znajduje nieprzytomnego kierowcę i powiadamia służby. Ponieważ znajduje się w chmurze toksycznego gazu sam także traci przytomność.

W ćwiczeniach, oprócz zastępów z JRG Zgorzelec i JRG Bogatynia, udział wzięli: specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno – ekologicznego z KM PSP w Legnicy, samochód wężowy z KP PSP w Miliczu z  pompą wysokiej wydajności, zastęp SLKw z dwoma zbiornikami o poj. 5000l. z KP PSP w Bolesławcu.  W ramach współdziałania z terenu powiatu zgorzeleckiego zadysponowano: OSP KSRG z Pieńska, Ruszowa, Studnisk Dolnych, Trójcy, Radomierzyc, Czerwonej Wody oraz OSP spoza KSRG: Dłużyna Dolna i Stary Węgliniec.

W ćwiczeniach zaangażowane były także służby współdziałające, które realizowały następujące zadania:

Policja : zabezpieczenie terenu akcji, zorganizowanie ruchu na drodze wojewódzkiej nr 351, kierowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych służb na miejsce działań;

PCZK  (aplikacyjnie):  powiadamianie i ostrzeganie mieszkańców najbliższych miejscowości,  alarmowanie i dysponowanie służb technicznych na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych i współpraca w tym zakresie z stanowiskiem kierowania PSP, poinformowanie strony niemieckiej o zaistniałym zdarzeniu.

 

 

Mł.bryg. Hubert Jarosz