Trafna prognoza, a ratownicza skuteczność

2 lipca br. w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, odbyło się spotkanie kierownictwa komendy z kierownikiem Biura Prognoz Hydrologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB we Wrocławiu, Franciszkiem Szumiejko. W trakcie rozmów omówiono kwestie wykorzystywania ostrzeżeń hydrologicznych i meteorologicznych wydawanych przez IMGW-PIB, w działaniach ratowniczych prowadzonych przez jednostki PSP. Trafne i przekazywane niezwłocznie ostrzeżenia o takich zagrożeniach jak spodziewane silne wichury, burze czy gwałtowny przybór wód, mają istotne znaczenie dla wczesnego ostrzegania i odpowiedniego przygotowania jednostek PSP do działań ratowniczych.

Kierownik Biura Prognoz Hydrologicznych przedstawił ogólnie zasady opracowywania ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych oraz poinformował o obecnej sytuacji hydrologicznej na obszarze województwa dolnośląskiego. Jak podkreślił, każdego roku występują zdarzenia związane z gwałtownymi opadami, silnym wiatrem i burzami. Dlatego istotną rolą IMGW-PIB jest opracowywanie i rozpowszechnianie prognoz i ostrzeżeń dla ludności, ale także dla służb ratowniczych w tym dla PSP.

Dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Marek Kamiński przedstawił zasady postępowania jednostek organizacyjnych PSP, w przypadku wydania przez IMGW-PIB ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych dla poszczególnych stopni zagrożeń. Zwrócił przy tym uwagę na znaczenie precyzyjnego określenia obszaru objętego ostrzeżeniem hydrologicznym. Takie informacje przekładają się bowiem na konkretne decyzje podejmowane przez kierujących działaniami ratowniczymi i w konsekwencji na skuteczność prowadzonych akcji.

            W trakcie spotkania nie tylko wskazano na istniejące problemy we współpracy, ale też jednocześnie wypracowano wspólne wnioski. Jednym z nich jest nawiązanie współpracy w zakresie szkoleń dla dyżurnych stanowiska kierowania KW PSP we Wrocławiu pod względem analizy ostrzeżeń wydawanych przez IMGW-PIB. Podjęto także decyzję o zacieśnieniu bieżącej współpracy, w tym m.in. o wymianie informacji i stałych konsultacjach.

 

Tekst: mł. bryg. Magdalena Wrzeszcz-Kłonowska, Lech Lewandowski