Trzy odsłony wsparcia dla OSP

24 września, br. w świetlicy wiejskiej w Pichorowicach, odbyła się trzecia z kolei uroczystość w ramach  „Programu naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z  zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. „Mały Strażak. Jak już informowaliśmy pierwsze tego rodzaju spotkanie miało miejsce 20 bm. w OSP Siedlce pow. Oława, gdzie wręczono druhom trzech powiatów 32 Czeki Okolicznościowe.

Kolejne, drugie  uroczyste spotkanie miało miejsce  23 bm. w świetlicy JRG Syców. Tu przybyli druhowie OSP  z powiatów milickiego, oleśnickiego i trzebnickiego. Wszyscy strażacy ochotnicy, reprezentujący 17 lokalnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, otrzymali Czeki Okolicznościowe, stanowiące finansowe wsparcie działań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. I wreszcie trzecia uroczystość, tym razem w Pichorowicach, zgromadziła 17 przedstawicieli OSP z powiatów średzkiego, wołowskiego oraz górowskiego. 

W sumie więc w trakcie trzech spotkań, z udziałem przedstawicieli władz województwa dolnośląskiego, WFOŚiGW, a także KW PSP we Wrocławiu i komend powiatowych PSP, wręczono dolnośląskim OSP łącznie 66  Czeków Okolicznościowych. Przy tej okazji wielokrotnie wskazywano na znaczenie  dofinansowania działalności OSP dla sprawy umocnienia systemu bezpieczeństwa w skali całego województwa. Na bazie jednostek ochotniczych prowadzona jest bowiem szeroko zakrojona akcja edukacyjna dla dzieci i młodzieży. Ochotnicy są też tymi ratownikami, którzy zazwyczaj jako pierwsi docierają do rozmaitych zdarzeń, walcząc z żywiołem i udzielając pomocy poszkodowanym.

Na te uwarunkowania w pełni uzasadniające wsparcie finansowe udzielane jednostkom ochotniczym, wskazywał wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak. W podobnym tonie wypowiadali się także obecni na uroczystościach komendant wojewódzki dolnośląskiej PSP, nadbryg. Adam Konieczny,a także zastępcy komendata wojewódzkiego. Jak zgodnie podkreślano wsparcie jakie w podczas akcji ratowniczo – gaśniczych otrzymują strażacy PSP ze strony strażaków ochotników jest nie do przecenienia. Akcentowano również to, że strażacy ochotnicy mając rodziny i wykonując pracę zawodową, jednocześnie znajdują czas na to, aby nieść pomoc i ratunek potrzebującym. To trzeba dostrzegać i doceniać. (L.L.)

 Fot Michalina  Jaczyńska