Uroczysta zbiórka w KW PSP

Po uroczystości w Pałacu Prezydenckim, gdzie prezydent RP Andrzej Duda, wręczył komendantowi dolnośląskiemu PSP nadbryg. Adamowi Koniecznemu nominację generalską, odbyło się powitanie w KW PSP we Wrocławiu. W  zbiórce udział  wzięli komendanci miejscy i powiatowi dolnośląskich komend PSP, a także funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy dolnośląskiej PSP.

 Przybyli również goście reprezentujący instytucje na co dzień współpracujące ze strażakami m.in. z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i WFOŚiGW, a także ZEiR RP.  W uroczystym powitaniu wziął także udział nadbryg. Andrzej Szcześniak, były dolnośląski komendant PSP, który w 2016r. przekazał obowiązki swojemu następcy, wówczas
st. bryg. Adamowi Koniecznemu.

            W trakcie uroczystości powitania, nadbrygadier Konieczny podziękował wszystkim za rzetelną służbę i pracę. Jak m.in. powiedział jego awans generalski jest konsekwencją zbiorowego wysiłku wszystkich dolnośląskich strażaków i pracowników cywilnych.