Uroczyste otwarcie nowego „Ognika”

16 listopada w KP PSP w Jaworze odbyło się uroczyste otwarcie sali edukacyjnej „Ognik”.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy szkół z terenu powiatu jaworskiego, a także komendanci powiatowi i miejscy z powiatów sąsiednich.
W okolicznościowym wystąpieniu komendant powiatowy PSP w Jaworze mł. bryg. Waldemar Sarlej omówił znaczenie funkcjonowania obiektu edukacyjnego „Ognik” w procesie kształtowania prawidłowych zachowań wśród dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Jaworski p. Stanisław Laskowski, Burmistrz Jawora Emilian Bera, przedstawiciele gmin Mściwojów i Wądroże Wielkie oraz komendant KP PSP w Jaworze. Aktu poświecenia „Ognika” dokonał kapelan powiatowy strażaków ks. Marek Kluwak. Ceremonię zwieńczył występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworze.

Ognik” powstał dzięki wsparciu finansowemu z budżetu państwa, budżetów samorządów powiatu jaworskiego oraz Nadleśnictwa Jawor. Korzystanie z sali edukacyjnej jest bezpłatne.

 

st. kpt. Łukasz Starowicz