Uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego w Rzeszotarach

Żródło: KM PSP Legnica

Dnia 20 września 2019 r. jednostka OSP Rzeszotarach podczas uroczystego apelu otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3/16 marki Volvo. W uroczystości wziął udział Dolnośląski Komendant Wojewódzki nadbryg. Adam Konieczny wraz z Zastępcą st. bryg. Markiem Kamińskim, Komendant Miejski PSP w Legnicy bryg. Wojciech Huk wraz z Zastępcą mł. bryg. Marcinem Swenderskim, Pan Krzysztof Kubów sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Starosta Legnicki Adam Babuśka, Wójt Gminy Miłkowice Dawid Stachura oraz przedstawiciele podmiotów wspólnie zaangażowanych w finansowanie zakupu samochodu. Nowy samochód kosztował ponad 860 tys. zł. i został sfinansowany dzięki środkom pozyskanym od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Nadleśnictwa Legnica, gminy Miłkowice, szesnastu sołectw z terenu gminy oraz dofinansowania w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Dzięki pozyskanemu sprzętowi druhowie z OSP Rzeszotary będą skuteczniej prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze, co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa gminy Miłkowice. Zdjęcia – st. ogn. Jacek Obłoza.