Uroczyste zdanie i przyjęcie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy

Żródło: KM PSP Legnica

31 stycznia 2019 r. w Sali Królewskiej Akademii Rycerskiej w Legnicy

odbyło się uroczyste zdanie i przyjęcie obowiązków Komendanta Miejskiego

Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

 

Podczas uroczystości minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego w dniu 27 stycznia 2019r. ogn. w st. spoczynku Mariana Molędy, nestora legnickiego pożarnictwa, który przeżył 97 lat.

Zdający obowiązki Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy bryg. Zdzisław Sokół, przeszedł z dniem 31 stycznia 2019r. na zaopatrzenie emerytalne po 35 latach służby.

Przyjął z dniem 1 lutego 2019r. obowiązki Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy mł. bryg. Wojciech Huk, dotychczasowy Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

Po pożegnaniu się ze sztandarem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, odchodzący Komendant złożył meldunek o zdaniu obowiązków Komendanta Miejskiego. Meldunek przyjął Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Konieczny.

Po przywitaniu sztandaru Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy, meldunek o przyjęciu obowiązków złożył mł. bryg. Wojciech Huk.

Akty odwołania i powołania na stanowisko Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy wręczył Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Konieczny w obecności działaczy samorządowych, przedstawicieli służb i instytucji na co dzień współpracujących ze Strażą Pożarną, z Prezydentem Legnicy Tadeuszem Krzakowskim na czele. Obecni byli także reprezentanci ochotniczych straży pożarnych, władze legnickiego Koła Związku Emerytów  i Rencistów Pożarnictwa RP, jak również funkcjonariusze i pracownicy cywilni tutejszej Komendy.

Dolnośląski Komendant Wojewódzki st. bryg. Adam Konieczny, wręczył również akt powierzenia pełnienia obowiązków Zastępcy Komendanta Miejskiego st. kpt. Marcinowi Swenderskiemu, dotychczasowemu Kierownikowi Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej.

Po przyjęciu meldunków o zdaniu i przyjęciu obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy oraz po wręczeniu aktów, głos zabrał Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Konieczny. Wywołując wzruszenie, podsumował wieloletnią i jakże owocną służbę bryg. Zdzisława Sokoła, przypomniał setki godzin wspólnej pracy zarówno na miejscu działań ratowniczych jak i w zaciszu gabinetów, podkreślił wkład pracy oraz Jego zasługi i osiągnięcia, wyrażając tym samym nadzieję na dalszą, pomyślną współpracę z nowo powołanym Komendantem mł. bryg. Wojciechem Hukiem. Wręczył symboliczne podziękowania za okres wielu wyzwań i doświadczeń oraz realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu legnickiego.

Następnie głos zabrał zdający obowiązki bryg. Zdzisław Sokół, dziękując wszystkim zebranym za owocną współpracę, wsparcie i pomoc w czasie trwania służby, za zaangażowanie w realizowane projekty i codzienną służbę. Podziękował również lokalnym samorządom za wspaniałą okazaną mu życzliwość i dowody sympatii. Podziękowania za wsparcie złożył na ręce swej żonie.

Nowo powołany na stanowisko mł. bryg. Wojciech Huk, który w swym przemówieniu serdecznie podziękował swym przełożonym oraz zwrócił się do podległych strażaków słowami:

„Wiem, że kierowanie Komendą Miejską to zaszczyt i zdaje sobie sprawę, że rozkazy i polecenia przełożonych będą dla mnie priorytetem, ale zawsze tam, gdzie będzie możliwość dialogu, wsłucham się w Wasze sugestie i pamiętajcie o tym, że drzwi do mojego gabinetu będą dla Was zawsze otwarte”.

W imieniu własnym oraz wszystkich pracowników i strażaków mł. bryg. Wojciech Huk przekazał na ręce bryg. Zdzisława Sokoła oficerską szablę, symbolizującą wzorowe kierowanie Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy.

Podziękowania na ręce zdającego obowiązki i nowo powołanego Komendanta Miejskiego oraz przyjmującego obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego złożyli Pani Senator Dorota Czudowska, Prezydent Miasta Legnicy Pan Tadeusz Krzakowski wraz z zastępcą Panem Krzysztofem Duszkiewiczem, w imieniu Starosty Legnickiego Wicestarosta Legnicki Pani Janina Mazur, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jarosław Rabczenko, Przewodniczący Rady Powiatu Legnickiego Pan Aleksander Kostuń, Księża kapelani ks. Tomasz Biszko i ks. Jan Mateusz Gacek oraz pozostali zaproszeni goście, życząc sprawnego kierowania ochroną przeciwpożarową w powiecie, jak również satysfakcji z służby i dalszych sukcesów.

 

zdjęcia  st. ogn. Jacek Obłoza.