Uroczystość w KW PSP

W KW PSP we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie kierownictwa  dolnośląskiej KW PSP z grupą oficerów, którym powierzone zostały nowe obowiązki służbowe. St. bryg. Adam Konieczny wręczył bryg. Arkadiuszowi Cytawie akt powołania na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Trzebnicy. Jednocześnie nowe obowiązki powierzono bryg. Jarosławowi  Nadwodnemu, który objął stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w KP PSP w Wołowie. Natomiast kpt. Zbigniewowi Hoffmanowi  powierzone zostały obowiązki zastępcy komendanta powiatowego PSP w Głogowie.

W spotkaniu w gabinecie komendanta wojewódzkiego wziął także udział ppłk Wiesław Cieśla, który w imieniu szefa WOP wręczył mł. bryg. Rafałowi Likowi  „Odznakę Pamiątkową Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej”. Warto przy tej okazji poinformować, że brygadier Lik już od 2001r. ściśle  współpracuje z wojskowymi strażakami, co przekłada się na szereg wspólnych działań szkoleniowych i wspólnie prowadzonych akcji.

 

W trakcie spotkania st. bryg. Adam Konieczny składając wszystkim wyróżnionym serdeczne gratulacje i życzenia, wyraził przekonanie, że oficerowie pełniący służbę na kolejnych stanowiskach wypracują nowe dokonania, które pomnożą bogaty dorobek dolnośląskiej PSP. Życzenia sukcesów złożył oficerom także zastępca komendanta wojewódzkiego st. bryg. Marek Kamiński.