Uroczystości na rynku w Chojnowie

W dniu 5 stycznia 2017 r. na chojnowskim rynku odbył się uroczysty apel z okazji przekazania do użytku samochodów oraz sprzętu ratowniczego dla jednostek Krajowego Sytemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz włączenia w struktury KSRG jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Raczkowej. Dowódcą uroczystości był mł. bryg. Wojciech Huk, który złożył meldunek komendantowi dolnośląskiej PSP st. bryg. Adamowi Koniecznemu.

Na uroczystość przybyli liczni zaproszeni goście m.in. poseł na Sejm RP – Ewa Szymańska, senator RP – Dorota Czudowska. Władze samorządowe reprezentowali: prezydent Miasta Legnicy – Tadeusz Krzakowski oraz starosta powiatu legnickiego – Janina Mazur. Obecny był członek ZG ZOSP RP – nadbryg. w st. spocz. Ryszard Dąbrowa. Na uroczystość przybyli również burmistrzowie, wójtowie, komendanci służb mundurowych, szefowie służb i inspekcji, prezesi i dyrektorzy spółek, firm i oświaty, druhowie strażacy OSP oraz strażacy PSP.

Uroczystego przekazania samochodów oraz sprzętu ratowniczego dokonali: komendant wojewódzki dolnośląskiej PSP st. bryg. Adam Konieczny, komendant KM PSP w Legnicy mł. bryg. Zdzisław Sokół oraz pełnomocnik ZW FOŚiGP we Wrocławiu Pan Krzysztof Strynkowski. Aktu poświęcenia samochodów i sprzętu ratowniczego dokonali ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski, ksiądz kapelan diecezjalny Tomasz Biszko, ksiądz dziekan dekanatu Chojnów Marek Osmulski oraz proboszcz parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Chojnowie, Mirosław Makowski.

Podczas uroczystości komendant legnickiej PSP mianował na stanowisko naczelnika wydziału operacyjno – szkoleniowego st. kpt. Wojciecha Barana.

JRG PSP nr 3 w Chojnowie otrzymała: średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA3/36 marki SCANIA o wartości 890 tys. zł., OSP w Raczkowej wzbogaciła się o średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA2/24 marki MAN, do OSP w Rokitkach trafił ciężki samochód ratownictwa wodnego JELCZ 442, a OSP – Oddział Ratownictwa Wodnego w Legnicy otrzymała lekki samochód ratownictwa specjalistycznego LUBLIN.

W trakcie uroczystości strażakom przekazano także cenny sprzęt ratowniczy. I tak JRG Nr 1 w Legnicy otrzymała łódź ratowniczą WHALY 435 płaskodenną wraz z wyposażeniem o wartości 80 tys. zł. oraz ufundowany przez prezydenta Legnicy fantom do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla dzieci i młodzieży. Wzbogaci on ścieżkę edukacyjną w otwartym w ramach rządowego programu „Bezpieczna +” nowym „Ogniku”. Warto dodać, że „Ognik” ten utworzony w JRG PSP w Chojnowie jest już drugim tego rodzaju obiektem szkoleniowo – edukacyjnym na terenie powiatu legnickiego.

Dziękując za pomoc w realizowaniu przedsięwzięć służących wzmocnieniu potencjału ratowniczego strażaków, a poprzez to za istotny wkład w umacnianie bezpieczeństwa obywateli, komendant legnickiej PSP mł. bryg. Zdzisław Sokół wręczył dyplomy okolicznościowe. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości na rynku, odbyło się spotkanie świąteczno – noworoczne. Świąteczno-noworoczną uroczystość uświetnił koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie. (L.L.)