Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap I

„Usprawnienie ratownictwa na drogach – etap I”
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013

Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe
Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie

Partnerzy:
– Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku
– Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
– Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Wartość projektu: 3.970.758,65 PLN
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (85%): 3.375.144,85 PLN
Budżet Państwa (15%): 595.613,80 PLN

Zakres rzeczowy projektu:
Zakresem rzeczowym projektu jest doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej podległych Komendom Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu w zestawy narzędzi hydraulicznych.

Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana dnia 08 listopada 2011 roku.

Umowę podpisali dyrektor CUPT Pani Anna Siejda oraz Pan Gustaw Mikołajczyk – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Dnia 12 kwietnia 2012 roku w Płocku (województwo mazowieckie) odbyła się konferencja promująca Projekt na której został zaprezentowany zakupiony sprzęt.