Uwięzieni pod lodem

Strażacy jednostek PSP i OSP z terenu powiatu kłodzkiego, wspólnie ze strażakami z Czech, korzystając ze sprzyjających warunków atmosferycznych, przeprowadzili wspólne szkolenie na zamarzniętym akwenie. Do realizacji tego zadania polegającego na przećwiczeniu ewakuacji poszkodowanych, pod którymi załamał się lód, w roli „ofiar” wystąpiły „radkowskie morsy”, czyli tacy, którym lodowata woda sprawia wyłącznie przyjemność.

Jak mówi pomysłodawca tego szkolenia, strażak kłodzkiej KP PSP i jednocześnie druh OSP Polanica
mł. ogn. Marcin Zastawniak, idea wzięła się zarówno z doniesień medialnych o utonięciach pod lodem jak
i z doświadczeń współpracy ze strażakami czeskimi. Niestety także tej zimy odnotowano przypadki załamania się lodu, co skutkowało nawet śmiercią.Ale inicjatorzy szkolenia przypominają także, że w ubiegłym roku strażacy powiatu kłodzkiego w ramach współpracy z kolegami czeskimi, wzięli udział w podobnym szkoleniu na terenie Czech.

Obecna szkoleniowa inicjatywa wpisuje się więc w polsko – czeską współpracę transgraniczną. Poza tym warto też dodać, że druhowie OSP Szczytna, Polanica czy Radków, mają na wyposażeniu m.in. sanie lodowe, a więc szkolenie z wykorzystaniem tego rodzaju sprzętu jest jak najbardziej możliwe i wskazane.

Szkolenie przeprowadzono  przy wydatnym wsparciu i udziale KP PSP w Kłodzku oraz JRG PSP Bystrzyca Kłodzka. Zajęcia teoretyczne poświęcone zasadom postępowania na akwenach pokrytych lodem, sposoby ewakuacji poszkodowanych oraz hipotermii, poprowadził doświadczony strażak ratownik  JRG PSP Bystrzyca Kłodzka mł.asp. Arkadiusz Kot.

Natomiast w części praktycznej zainscenizowano zdarzenia, w toku których podejmowano poszkodowanych z wody, udzielano im pierwszej pomocy i ewakuowano do specjalnie przygotowanego na potrzeby szkolenia namiotu medycznego. Tam poszkodowany otrzymywał niezbędną pomoc m.in. poprzez wyregulowanie temperatury ciała, ponieważ w przypadku gwałtownego zetknięcia z lodowatą wodą dochodzi właśnie do hipotermii. Zjawisko to ma miejsce, kiedy ilość ciepła wytwarzanego w wyniku przemian metabolicznych jest mniejsza niż ilość ciepła traconego przez organizm.

W ćwiczeniach, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem, nie tylko ratowników, ale też mieszkańców,  wzięli udział strażacy z jednostek OSP ze Szczytnej, Polanicy-Zdroju, Radkowa, Jaszkowej Dolnej, Krosnowic, Kudowy-Zdroju (Czermna), Szalejowa Dolnego, Chocieszowa oraz JSDH Ceska Skalice oraz JSDH Chvalkovice. Zabezpieczenie logistyczne zapewniły JRG PSP z Kłodzka, Bystrzycy Kłodzkiej oraz Nowej Rudy.

(L.L)