W hołdzie ofiarom faszyzmu

 Jak co roku, w dniu 1 września, w rocznicę wybuchu II wojny światowej, pod wrocławskim monumentem – Pomnikiem Żołnierzy Wojska Polskiego, górującym nad grabiszyńskim Cmentarzem Żołnierzy Polskich, złożono wieńce i kwiaty. Mierzący 23 metry pomnik, z charakterystycznymi skrzydłami husarskimi jest symbolicznym hołdem złożonym spoczywającym tu 604 ofiarom II wojny światowej.

Ta wojenna nekropolia utworzona w latach 1968 – 1970 i rozbudowana w latach 1972 – 1979, jest miejscem wiecznego spoczynku uczestników kampanii wrześniowej 1939 r., poległych na froncie żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego, a także żołnierzy walki podziemnej, przymusowych robotników i ofiar terroru hitlerowskiego.

            O poległych i pomordowanych przypomniano także tego roku, w 81 rocznicę napaści hitlerowskich Niemiec na Polskę i wybuchu II wojny światowej. Podczas apelu pamięci i w okolicznościowych wystąpieniach przypomniano zarówno hitlerowską agresję, jak i zdradziecką napaść wojsk sowieckich, będących wówczas sojusznikiem hitlerowskiego państwa. Tym samym zaledwie po 20 latach od odzyskania niepodległości, nastąpił czwarty rozbiór Polski.

Jak zawsze uroczystości pod wrocławskim pomnikiem zgromadziły przedstawicieli różnych pokoleń i środowisk. Wśród oddających hołd byli przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, samorządu, instytucji i organizacji społecznych i politycznych, szkół i uczelni, a także witani ze szczególnym szacunkiem weterani, których grono z roku na rok jest coraz mniej liczne.

            Wśród licznych wiązanek i wieńców tradycyjnie nie zabrakło także kwiatów od strażaków. Złożyła je pod pomnikiem delegacja KW PSP we Wrocławiu, w składzie: zastępca dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego st. bryg. Piotr Grzyb, naczelnik wydziału Organizacji i Nadzoru mł. bryg. Daniel Mucha oraz zastępca naczelnika Wydziału Kadr kpt. Przemysław Wróbel.