W obronie przed koronawirusem

Mimo podejmowanych wysiłków na rzecz przeciwdziałania pandemii, koronawirus najwyraźniej nadal ma się dobrze i atakuje ludzi na całym świecie. Także w Polsce, choć relatywnie radzimy sobie całkiem nieźle z zagrożeniem pandemią, czego przykładem m.in. sprawnie przeprowadzona akcja dostarczania do dolnośląskich szkól i przedszkoli środków do dezynfekcji i ochrony osobistej.

            Kolejne zintensyfikowanie akcji dystrybucji środków ochrony przed zakażeniem miało miejsce w końcówce wakacji i na początku września. W trzech etapach strażacy dostarczali do szkól i przedszkoli płyny do dezynfekcji, a także maseczki. W tej szeroko zakrojonej akcji uczestniczyli przede wszystkim strażacy. Jednak, co należy z satysfakcją odnotować, do działań włączyli się także żołnierze. 

W dniach 26.08- 28.08, a także 31.08. br. żołnierze 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w ramach pierwszego etapu akcji, pomagali wrocławskim strażakom rozdysponować płyny do dezynfekcji i maseczki dla szkół i przedszkoli. Środki te rozwozili w rejonie operacyjnym JRG-1, co oznaczało w praktyce odciążenie strażaków, którzy każdego dnia w rejonie swojej odpowiedzialności, a więc w dzielnicach Stare Miasto i Popowice prowadzą od 6 do 10 różnorodnych akcji ratowniczo – gaśniczych. Tymczasem na tym obszarze jest 36 przedszkoli i 70 szkół średnich i liceów. Wsparcie ze strony żołnierzy było więc bardzo potrzebne, a działania te kontynuowano także w trzecim etapie dystrybucji środków ochrony przed wirusem.

W mniejszych miejscowościach, strażacy sami rozdysponowali środki ochronne przeznaczone dla uczniów i nauczycieli. Np. w Oławie do szkół przekazano blisko 25 tysięcy maseczek oraz ponad 6.700 litrów płynu do dezynfekcji. Część tych środków trafiła do Fundacji Krok Po Kroku, która od stycznia 2016 roku prowadzi w Oławie Ośrodek Rewalidacyjny. Ośrodek został stworzony z myślą o dzieciach i młodzieży od 3 do 25 roku życia, których pełną samodzielność w dorosłym życiu uniemożliwiają głęboka niepełnosprawność intelektualna oraz niepełnosprawność intelektualna sprzężona z niepełnosprawnością narządu ruchu, wzroku, słuchu oraz autyzmem.

Obecna faza akcji zapobiegającej rozprzestrzenianiu się pandemii jest związana z zapowiadaną kolejną falą zakażeń, a zarazem z potencjalnym ich wzrostem, związanym z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W jej ramach strażacy wszystkich dolnośląskich komend PSP, a także druhowie OSP i żołnierze OT, przekazali do szkół i przedszkoli tysiące litrów płynów dezynfekujących oraz maseczek. Należy też podkreślić, że dolnośląscy strażacy równolegle normalnie wykonują swoje codzienne zadania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa dolnośląskiego.

Tekst Lech Lewandowski. Fot. KP PSP Oława i arch.

 

 

 

.