W trosce o jakość strażackich kadr

         Doskonaleniu zawodowemu pracowników pionu kadrowego i finansowego dolnośląskich jednostek organizacyjnych PSP, poświęcone zostało szkolenie z udziałem kierownictwa KW PSP , komendantów powiatowych /miejskich, a także przedstawicieli Wydziału Kadr komendy wojewódzkiej  oraz pionów finansowych podległych komend. Otwierając szkolenie dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny wskazał na znaczenie  doskonalenia zawodowego jako warunku profesjonalizmu. Temu celowi podporządkowane zostało to szkolenie, które służy prawidłowej realizacji zadań zarówno przez służby komendy wojewódzkiej, jak i podległych jednostek organizacyjnych.

            W toku dwudniowego szkolenia, które od strony merytorycznej przygotowali st. ogn. Katarzyna Ostrowska i mł. bryg. Łukasz Winkowski, podjęto szereg tematów, ważnych z punktu widzenia realizowanych zadań. Omawiano m.in. zmiany w ustawie o podatku dochodowym, przepisy dotyczące rozliczania podróży służbowych, czy kierunki rozwoju i planowane zmiany kadrowe. Dużym zainteresowaniem cieszyła się tematyka funkcjonowania i dalszego rozwoju sal edukacyjnych  – popularnych „Ogników”.

           

Wiele miejsca poświęcono działalności kontrolnej, a szczególnie zasadom i trybowi  ich prowadzenia. St. bryg. Dariusz Kopa przedstawił prezentację poświęconą kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych PSP. W trakcie dyskusji komendant Konieczny przypomniał również o  zasadach etyki zawodowej, a w szczególności o obowiązku zachowania  apolityczności oraz dbałości o wizerunek formacji przy wypowiadaniu się funkcjonariuszy na portalach społecznościowych.  Bogate w merytoryczne treści i otwartą dyskusję szkolenie  stanowiło ważny element przygotowania strażackich służb do realizacji ustawowych zadań.