W trosce o wzrost ratowniczej skuteczności

         9 stycznia br. w KW PSP we Wrocławiu podpisane zostało porozumienie o współpracy  Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) i Grupy Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża „Wrocław” (GRM PCK „Wrocław”). Pod dokumentem swoje podpisy złożyli dolnośląski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Adam Konieczny  oraz  reprezentujący władze PCK Marek Brodzki i Roman Dąbrowski.

         Podpisane porozumienie otwiera nowy rozdział współpracy dolnośląskich strażaków i struktur PCK, a jego znaczenie polega na dążeniu stron do pełnego wykorzystania w praktyce obowiązujących przepisów. Chodzi głównie o ściślejsze współdziałanie podczas różnorodnych działań ratowniczych, w tym szczególnie w sytuacjach konieczności organizacji i funkcjonowania polowych punktów medycznych. Zacieśnieniu tej współpracy służyć będą zapisane w porozumieniu konkretne przedsięwzięcia jak wspólne szkolenia i ćwiczenia. Takie przedsięwzięcia będą realizowane co najmniej raz w roku.

         Podpisane porozumienie, na co wskazywano podczas uroczystości w KW PSP, jest ważnym krokiem na drodze sukcesywnego wzmacniania skuteczności dolnośląskich struktur bezpieczeństwa. Przy tej okazji dyskutowano także  o dalszych możliwościach doskonalenia systemu ratownictwa. Jak podkreślono, dzięki nowym rozwiązaniom  mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniejsi. A to jest dla stron porozumienia cel nadrzędny.