Wakacyjna zabawa i…nauka

Jak najlepiej przygotowywać dzieci do dorosłego życia społecznego i zawodowego, we wszystkich jego aspektach, a więc także z uwzględnieniem rozmaitych zagrożeń?  O kompleksową i praktyczną odpowiedź na tak postawione pytanie pokusili się m.in. zgorzeleccy strażacy biorąc czynny udział w realizacji wakacyjnego polsko- niemieckiego projektu pod hasłem „Miasto Dzieci”.

Istotę inicjatywy stanowi założenie, że najlepsze rezultaty edukacyjne przyniesie udział dzieci w życiu miasta. Dlatego też wybudowano takie zminiaturyzowane miasteczko na wzór prawdziwego. Przybywające tu dzieci polskie jak i niemieckie, głównie ze Zgorzelca i Görlitz,  pod okiem wychowawców,  uczą się  zasad właściwego zachowania w rozmaitych sytuacjach. Miasto Dzieci ma bowiem swoje urzędy, zakłady pracy, walutę i  władze oraz służby, które  czuwającą nad porządkiem  i bezpieczeństwem.

Miasto Dzieci jest otwarte w dni powszednie od godziny 9.00 do 16.00. Językami urzędowymi na terenie miasteczka są polski i niemiecki, ale mali obywatele chętnie wykorzystują także znajomość innych języków. Pierwszą z obowiązkowych wizyt każdy przybywający składa w urzędzie meldunkowym, gdzie otrzymuje dowód osobisty, ważny na terenie miasta. Kolejną instytucją, którą tym razem codziennie odwiedza każdy uczestnik, jest urząd pracy.

Dzieci są „zatrudniane” w rozmaitych zakładach, urzędach, a także w straży pożarnej, gdzie spotykają się m.in. ze strażakami KP PSP Zgorzelec. Przy tej okazji strażacy  przekazują małym obywatelom Miasta Dzieci cenną wiedzę i umiejętności. W formie wakacyjnej zabawy propagowane są  prawidłowe zachowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia . Dzieci, poprzez udział w inscenizowanych praktycznych zdarzeniach, uczą się właściwego postępowania, w tym zapamiętywania numerów telefonów alarmowych oraz znaków ostrzegawczych i informacyjnych. W trakcie spotkań ze strażakami uczą się także podstawowych zasad udzielania  pierwszej pomocy.(L)