Warunek skutecznej pomocy

Prowadzone nieprzerwanie przez strażaków dolnośląskich działania w ramach walki z pandemią koronawirusa, wymagają znacznych ilości środków niezbędnych m.in. do dezynfekcji rozmaitych obiektów, sprzętu, w tym samochodów pożarniczych, ale także do własnej ochrony. Szczególnie w przypadku zdarzeń drogowych, a tego rodzaju działania prowadzone są każdego dnia, udzielanie poszkodowanym pomocy wiąże się z ryzykiem zakażenia drobnoustrojem. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, warunkującym kontynuację skutecznej ochrony ludności przed rozprzestrzenianiem się drobnoustroju, Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu sukcesywnie dokonuje niezbędnych zakupów. Od początku rozpoczęcia działań związanych z pandemią koronawirusa zakupiono ze środków bieżących następujący sprzęt:

  • Generatory ozonu – 45 szt.
  • Przyłbice – 200 szt. ,
  • Gogle ochronne – 150 szt.
  • Rękawiczki jednorazowe– 65 500 szt.
  • Maseczki chirurgiczne oraz inne maseczki ochronne – 89 735 szt.
  • Maseczki FFP1 -330 szt.
  • Maseczki FFP2 – 3995 szt.
  • Maseczki FFP3 – 7790 szt.
  • Maseczki KN95 – 3000 szt.
  • Półmaski 844 szt.
  • Filtropochłaniacze 1179 szt.
  • Maski pełnotwarzowe 8 szt.
  • Płyn do dezynfekcji rąk –3985 litrów.
  • Płyn do dezynfekcji powierzchni – 6960 litrów.
  • Kombinezony ochronne – 1379 szt.
  • Termometry elektroniczne – 55 sztuk
  • Nagrzewnica olejowa – 1 szt.
  • Nagrzewnica elektryczna – 1 szt.
  • Rękaw powietrza – 1 szt
  • Agregat prądotwórczy – 1 szt.
  • Zestaw oświetleniowy dwugłowicowy – 1 szt
  • Parawan ochronny – 2 szt.,
  • Myjka ultradźwiękowa – 1 szt.

Ponadto Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu dokonała kolejnych zakupów ze środków inwestycyjnych i oczekuje na dostawę sprzętu do działań związanych z koronawirusem, a w szczególności:

  • Fumigatory do dezynfekcji pomieszczeń – 3 sztuk.
  • Zamgławiacz -1 szt.
  • Pralnice z suszarkami do ubrań specjalnych – 6 szt.
  • Samochód lekki kwatermistrzowski – 1 szt.
  • Namioty pneumatyczne 10 sztuk.
  • Profesjonalne szafy do suszenia ubrań specjalnych – 2 szt.
  • urządzenie do mycia, dezynfekcji i suszenia ubrań gazoszczelnych 2 szt.
  • suszarka do masek gazoszczelnych 2 szt.
  • myjka ultradźwiękowa- 1 szt.

Zakupione środki ochronne oraz sprzęt niezbędny do prowadzenia działań

w tym m.in. wspomagania służby zdrowia poprzez budowę 18 polowych izb przyjęć i dokonywania pomiarów temperatury na 5 przejściach granicznych, na bieżąco trafiają do poszczególnych komend powiatowych i miejskich PSP. Dostosowane do potrzeb zakupy oraz ich sprawna dystrybucja, gwarantują efektywność i ciągłość strażackich działań, a tym samym przyczyniają się do skutecznego zwalczania zagrożenia. Wymienione wyżej zakupy dokonywane są w większości z rezerwy celowej budżetu państwa przyznanej KW PSP we Wrocławiu i przeznaczonej stricte na cele związane z działaniami związanymi w zwalczaniu pandemii virusa SARS-CoV-2.