Wielkanocne życzenia i służbowe decyzje

Kwietniowe spotkania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, głównie w lasach, ale nie tylko, mają już swoją tradycję i to dwojaką. Przede wszystkim jest to dobra sposobność do tego, aby w okresie Świąt Wielkanocnych złożyć sobie wzajemnie życzenia,  podzielić się jajkiem i zjeść tradycyjny barszcz. Tym razem do strażaków PSP i OSP, leśników, żołnierzy, policjantów i ratowników GOPR, a także zaproszonych gości, którzy zasiedli do wspólnego świątecznego stołu, przybyła z życzeniami także minister Beata Kempa.

W okolicznościowym wystąpieniu pani minister nawiązała do świątecznej  tradycji, ale także do dramatycznych realiów współczesnego świata. Jak przypomniała 164 miliony ludzi na świecie potrzebuje pomocy humanitarnej. Co więcej, wraz z dynamicznym wzrostem liczby ludności, głównie w Afryce, ten problem zarówno uchodźców, jak i pomocy humanitarnej, będzie narastał. Dlatego wielkie słowa uznania i podziękowania należy skierować pod adresem służb oraz ratowników, którzy wykonując swoje zadania, pomagają rozwiązywać te trudne problemy współczesności.

Natomiast znacznie bliżej nas są inne problemy, wynikające z powracających zagrożeń dla polskich lasów. Tej tematyce poświęcona została narada szkoleniowa z udziałem dolnośląskich strażaków, funkcjonariuszy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz pracowników Biura Urządzania Lasu i Geodezji. Ta narada jest niezwykle aktualna ponieważ od 2015 r. w polskich lasach utrzymuje się susza.

Także w tym roku deszczu jest jak na lekarstwo, co powoduje ogromne zagrożenie dla polskich lasów. W tym roku  mamy dwa razy więcej pożarów lasów niż w roku ubiegłym. W 2017 r na terenie lasów polskich wybuchło 3600 pożarów, natomiast tego roku odnotowano ich już prawie 3 tysiące! Przy czym znakomita większość tych zdarzeń spowodowana jest przez człowieka – na skutek ludzkiej nieostrożności lub wręcz w wyniku celowych podpaleń.

W tej dramatycznej sytuacji nakazem chwili jest jeszcze ściślejsza i skuteczniejsza współpraca wszystkich służb, a w szczególności strażaków i leśników, na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa i ochrony polskich lasów. Temu też poświęcona była obecna narada. W jej toku omawiano zasady współpracy PSP i Lasów Państwowych przy uzgadnianiu planów urządzania lasu. Jednym z wiodących tematów było także funkcjonowanie  odwodów operacyjnych, dzięki którym można błyskawicznie zwiększyć ratowniczy potencjał kierowany do działań. Omawiano także  ćwiczenia planowane w bieżącym roku na obszarach leśnych oraz możliwości techniczne map w urządzeniach mobilnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania do działań na obszarach leśnych.

Można więc powiedzieć, że tegoroczne spotkanie miało zarówno wymiar odświętny jak też i bardzo roboczy. Dla kapelana dolnośląskich strażaków ks. Artura Szeli, było to natomiast także szczególne spotkanie, ale również z bardzo osobistego powodu. Otóż kilka dni wcześniej, podczas świątecznego spotkania wielkanocnego w siedzibie KSW PSP we Wrocławiu, ksiądz Artur wyznał, że mija właśnie druga rocznica jego posługi w środowisku dolnośląskich strażaków, za co serdecznie podziękował.