KP PSP Oława Wierzbno w KSRG

Żródło: KP PSP Oława

Dokładnie cztery miesiące temu Komendant Powiatowy PSP w Oławie kpt. Bartłomiej Marcinów, Wójt Domaniowa Wojciech Głogulski oraz Zarząd OSP w Wierzbnie podpisali trójstronne Porozumienie dotyczące włączenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbnie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (relacja ze spotkania). Dzisiaj, w piątek 22 czerwca 2018 roku, spotkali się ponownie – tym razem przed remizą OSP Wierzbno, gdzie odbył się uroczysty apel z okazji włączenia jednostki do Systemu. Obecni byli również członkowie OSP Wierzbno, zaprzyjaźnionych jednostek, przedstawiciele władz gminy oraz Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Oławie.

Uroczysty apel rozpoczął się od meldunku dowódcy uroczystości bryg. Krzysztofa Gielsy, złożonego Komendantowi Powiatowemu PSP w Oławie kpt. Bartłomiejowi Marcinów. Następnie przybyłych gości powitał Naczelnik OSP Wierzbno dh Piotr Humiński, który jest również strażakiem JRG Oława. Po słowach powitania, Komendant odczytał Decyzję Komendanta Głównego PSP generała brygadiera Leszka Suskiego oraz pogratulował druhom z Wierzbna. Jak podkreślił, to pierwsza jednostka OSP powiatu oławskiego włączona do Systemu w tym stuleciu. Kolejni goście, zabierając głos, składali gratulacje oraz podkreślali olbrzymie zaangażowanie i wkład pracy Prezesa OSP Wierzbno dh. Dariusza Gomulińskiego, deklarując pełne wsparcie dla jednostki.

Dużą niespodziankę druhom OSP Wierzbno sprawił Burmistrz Oławy Tomasz Frischmann, który przekazał na ręce Wójta dotację na zakup nowego samochodu dla jednostki. Dowodzi to doskonałej współpracy pomiędzy gminami powiatu oławskiego w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców.

Jednostka OSP Wierzbno jest ósmą jednostką OSP z terenu powiatu oławskiego, włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W gminie Domaniów, do tej pory, tylko jednostka OSP z Domaniowa była w Systemie. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy funkcjonuje w Polsce od 1995 roku. System stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a jego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez: walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne. Skupia powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze, tak aby można było podjąć skutecznie każde działanie ratownicze.

Więcej zdjęć już wkrótce.