Wizyta niemieckich strażaków w KM Legnica

Żródło: KM PSP Legnica

7 sierpnia 2019r. przybyli z wizytą do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy strażacy z Wuppertalu, a wśród nich Komendant Ulrich Zander oraz jego zastępca Oliver Wilkes.

Niemieccy strażacy przybyli do Legnicy na zaproszenie Prezydenta Miasta Legnicy,  w ramach wieloletniej współpracy miast partnerskich. Spotkanie w tutejszej Komendzie odbyło się w asyście zastępcy Prezydenta Miasta Legnicy Krzysztofa Duszkiewicza.

Gości przywitał i przyjął Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy bryg. Wojciech Huk oraz Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy mł. bryg. Marcin Swenderski.

Podczas spotkania Komendant Miejski przybliżył gościom organizację i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej i krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, wymieniano informacje związane m.in. ze specjalistycznym sprzętem pożarniczym, procedurami, organizacją pracy i służby oraz systemem szkolenia strażaków. Strażacy wymienili się doświadczeniami, spostrzeżeniami oraz zapewnili wzajemną pomoc i dalszą współpracę.

Komendant zaprosił gości do odwiedzenia Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr1 oraz funkcjonującej na jej terenie ścieżki edukacyjnej „Ognik”, gdzie odbywała się wycieczka grupy dzieci ze szkoły podstawowej. Goście poznali przebieg ścieżki jak i mieli okazję przyjrzeć się pracy strażakom prezentującym dzieciom podstawowe zasady bezpieczeństwa pożarowego, potencjalne zagrożenia mogące wystąpić w najbliższym otoczeniu oraz wyrabiającym u nich podstawowe nawyki warunkujące bezpieczne zachowanie w miejscu zamieszkania w przypadku wystąpienia zagrożenia.

Delegacja przedstawicieli niemieckich strażaków spotkała się ze strażakami pełniącymi służbę na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego, gdzie z ciekawością i zaangażowaniem zapoznali się z jego funkcjonowaniem i wyposażeniem.

W ramach poznawania struktury Komendy, Goście okazali zainteresowanie znajdującą się na terenie tutejszej Komendy Skoncentrowaną Dyspozytornią Medyczną. Odbyło się krótkie spotkanie z kierownikiem Dyspozytorni Panem Pawłem Halikiem, podczas którego omówiono podstawowe zasady jej funkcjonowania.

Przed pożegnaniem  strażacy zademonstrowali działanie nowoczesnego systemu Cobra, który pozwala strażakom dostać się do płonących budynków dzięki urządzeniu przebijającemu mury, betony, a nawet stal strumieniem wody o ciśnieniu 200 atmosfer.

Kolejnym punktem odwiedzin była Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2. Gości przyjął st. kpt. Jacek Terpiłowski.

Po dokonaniu prezentacji sprzętu, omówieniu funkcjonowania grup specjalistycznych funkcjonujących na terenie tutejszej Komendy i dyskusji na temat specjalistycznego przeszkolenia odbył się pokaz ratowania ofiary wypadku drogowego z zakleszczonego samochodu.

Na pożegnanie ze strażakami pełniącymi służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2

Wizyta gości mających wspólną ze strażakami tutejszej Komendy pasję odbyła się z przyjacielskiej atmosferze, pełnej zrozumienia i gotowości do dalszej współpracy.