Włączenie jednostki OSP Wolibórz do KSRG

Żródło: KP Kłodzko

W dniu 8 listopada 2019 r. odbył się uroczysty apel z okazji wstąpienia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Wolibórz do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Woliborzu została włączona do systemu decyzją Komendanta Głównego Nr I/132 KSRG po rozpatrzeniu wniosku Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wspieranego przez Wójta Gminy Nowa Ruda. Jest to efekt wieloletnich starań druhów związanych m.in. z doposażeniem jednostki w wymagany sprzęt ratowniczo-gaśniczy, jak i również zapewnieniem odpowiedniego poziomu przeszkolenia pożarniczego jej członków.

Uroczysty akt włączenia jednostki do systemu wręczył na ręce Prezesa OSP w Woliborzu Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku mł. bryg. Jarosław Chodorowski.

Dzięki włączeniu kolejnej jednostki do KSRG, obecnie na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonują 22 jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.