Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

WFOŚiGW we Wrocławiu

 

Dnia 4 października 2016 roku Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Umowę nr 216/Ś/NZ/WR/2016 na dofinansowanie zadania pn.: „Nadbudowa, rozbudowa
i przebudowa budynku magazynowo-warsztatowego przy ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu
na potrzeby Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Województwa Dolnośląskiego”.

 

Wartość zadania: 19 516 286,04 zł.

 

Dofinansowanie zadania wynosi: 4 461 305,00 zł.

 

WFOŚiGW we Wrocławiu

 

Dnia 4 czerwca 2018 roku Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Umowę
nr 088/Ś/NZ/WR/2018 na dofinansowanie zadania pn.: „Dostawa 6 sztuk samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych”.

 

Wartość zadania: 4 767 480,00 zł.

 

Dofinansowanie zadania wynosi: 1 800 000,00 zł.

 

WFOŚiGW we Wrocławiu

 

Dnia 4 października 2018 roku Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Umowę nr 191/Ś/NZ/WR/2018 na dofinansowanie zadania pn.: „Mobilne stanowisko dowodzenia
i łączności dla służb ratowniczych na poziomie taktycznym i strategicznym”.

 

Wartość zadania: 250 000,00 zł.

 

Dofinansowanie zadania wynosi: 100 000,00 zł.

 

 

WFOŚiGW we Wrocławiu

 

Dnia 24 czerwca 2019 roku Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Umowę nr 079/Ś/NZ/WR/2019 na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych z funkcją do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych”.

 

Wartość zadania: 3 977 820,00 zł.

 

Dofinansowanie zadania wynosi: 1 500 000,00 zł.

 

WFOŚiGW we Wrocławiu

 

Dnia 17 września 2019 roku Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Umowę nr 120/Ś/OZ/WR/2019 na dofinansowanie zadania pn.: „Wykonanie projektu i robót rozbiórkowych budynku administracyjnego i świetlicy przy ul. Borowskiej 138 we Wrocławiu oraz utylizacja materiałów zawierających azbest”.

 

Wartość zadania: 671 440,00 zł.

 

Dofinansowanie zadania wynosi: 649 440,00 zł.