WSP Świętoszów w KSRG

Żródło: KP PSP Bolesławiec

W dniu 16 września 2019 roku, w obecności Dowódcy 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka w Świętoszowie płk dypl. Artura Pikonia, odbyło się uroczyste wręczenie Decyzji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego o włączeniu Wojskowej Straży Pożarnej 10 BKP do krajowego systemu ratowniczo  – gaśniczego.

Wręczenia decyzji dokonał Komendant Powiatowy PSP w Bolesławcu bryg. mgr inż. Andrzej Śliwowski, w asyście Szefa Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej we Wrocławiu ppłk mgr inż. Roberta Markosa i Komendanta Wojskowej Straży Pożarnej st. chor. sztab. Krzysztofa Buczkowskiego.

Włączenie WSP w Świętoszowie do KSRG usankcjonuje prawnie i poprawi współpracę wojskowych strażaków i jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu. Pozwoli to również na prowadzenie wspólnych szkoleń doskonalących.

WSP posiada nowoczesną remizę, przygotowaną do realizacji szkoleń, jak również odpowiednie zaplecze sprzętowe. Trzydziestu wojskowych strażaków pełni służbę w systemie czterozmianowym, mając do dyspozycji cztery samochody ratowniczo gaśnicze. W tym jeden ciężki, dwa średnie i jeden lekki.

W 2019 roku zastępy WSP wyjeżdżały już do 124 interwencji, w tym 41 razy poza teren wojskowy. Dla organizacji ochrony przeciwpożarowej w powiecie bolesławieckim, posiadanie w północnej części powiatu, tak mobilnej i odpowiednio wyposażonej jednostki, a przede wszystkim dysponującej wyszkolonymi i doświadczonymi ratownikami to gwarancja poprawy bezpieczeństwa społeczności lokalnej.