Wsparcie dla bezpieczeństwa

Na terenie KW PSP we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia promes na zakup wozów bojowych i wyposażenia dla jednostek dolnośląskiej straży pożarnej,  połączona z konferencją prasową poświęconą zagrożeniom chemiczno – ekologicznym w województwie dolnośląskim. W uroczystości udział wzięli wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak , który przekazał 1,5 mln. zł. na zakup samochodów dla dolnośląskich PSP oraz prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz, który w 2018r.  dla dolnośląskich OSP oraz gmin wyasygnował  2,5 mln. zł. Promesy odebrali komendanci komend powiatowych i miejskich w Oławie, Oleśnicy, Złotoryi, Kłodzku i Jeleniej Górze.

Za okazane cenne wsparcie podziękował dolnośląski komendant wojewódzki  PSP  st. bryg. Adam Konieczny, który jednocześnie poinformował, że są duże szanse na to, aby podobne wsparcie otrzymała jeszcze jedna dolnośląska komenda PSP. Świadczy to z jednej strony o istniejących potrzebach w zakresie wyposażania strażaków w nowoczesny sprzęt, a z drugiej o zrozumieniu potrzeb władz wojewódzkich oraz kierownictwa WFOŚiGW, związanych z bezpieczeństwem. Jak zresztą zaznaczył wojewoda Hreniak, na bezpieczeństwo nigdy dość pieniędzy.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy, komendant Konieczny wskazał m.in. na zagrożenia o charakterze chemiczno – ekologicznym, występujące na terenie województwa dolnośląskiego. Jak przypomniał na Dolnym Śląsku mamy m.in. 16 zakładów przemysłowych o dużym  ryzyku wystąpienia poważnej awarii i 25 zakładów o zwiększonym  ryzyku. Przez nasze województwo przebiegają główne drogi tranzytowe, po których przewożone są ogromne ilości materiałów niebezpiecznych. Te i szereg innych uwarunkować powodują, że zarówno wyszkoleni strażacy ratownicy jak i wysokiej klasy specjalistyczne samochody są niezwykle potrzebne i wręcz warunkują stan bezpieczeństwa obywateli. (L)