Wsparcie dla dolnośląskich OSP

20 września br. w świetlicy OSP Siedlce pow. Oława, odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane w ramach „Programu naboru wniosków na dofinansowanie zadań związanych z  zapobieganiem i likwidacją zagrożeń środowiska na rzecz jednostek ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn.Mały Strażak. W spotkaniu wzięli udział m.in. wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak oraz  prezes WFOŚiGW we Wrocławiu Łukasz Kasztelowicz . Ze strony  KW PSP we Wrocławiu w spotkaniu uczestniczył zastępca komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej PSP st.bryg. Marek Kamiński.

Obecne spotkanie, pierwsze z kilku, jakie odbędą się w najbliższym czasie, zostało poświęcone wręczeniu przedstawicielom dolnośląskich OSP z powiatów oławskiego, strzelińskiego i wrocławskiego, Czeków Okolicznościowych przekazujących środki finansowe na realizację przez strażaków ochotników zadań związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem. O znaczeniu tego rodzaju działań podejmowanych przez ochotnicze straże pożarne mówił m.in. wojewoda Paweł Hreniak, wskazując na znaczący udział druhów, nie tylko w likwidacji zagrożeń, ale także prowadzeniu akcji edukacyjnych, szczególnie wśród młodzieży. Sukcesywne wspomaganie OSP m.in. poprzez zakupy sprzętu i wyposażenia, służy zatem wzmocnieniu całego systemu bezpieczeństwa.

W trakcie obecnego spotkania Czeki Okolicznościowe odebrali przedstawiciele 32 dolnośląskich OSP .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w: Pasikurowicach, Gniechowicach, Zachowicach,Smolcu, Pustkowie Żurawskim, Pustkowie Wilczkowskim, Kobierzycach,Św. Katarzynie, Siechnicach, Sobótce Zachodniej, Księginicach małych, Rogowie Sobóckim, Sobótce, Rzeplinie,a także OSP Ratownictwa Specjalistycznego