Wspólnie budowali transgraniczną współpracę

W znanej berlińskiej Classic Remise (Hala wystawowa),odbyła się uroczystość pożegnania odchodzącego z czynnej służby , Manfreda Metzgera – pełnomocnika landowego służby THW na kraje związkowe :  Berlin, Branderburgia i Sachsem – Anhalt, który od roku 2000 był odpowiedzialny za transgraniczną współpracę z Polską. W uroczystości, wśród wielu gości i współpracowników, uczestniczyła także delegacja komendantów wojewódzkich PSP z trzech polskich nadgranicznych województw – zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz dolnośląskiego. W imieniu naszej delegacji głos zabrał komendant dolnośląskiej PSP st.bryg. Adam Konieczny, który pełni aktualnie obowiązki  koordynatora współpracy transgranicznej PSP – THW.

Komendant Konieczny, przede wszystkim wskazał na niepodważalne zasługi Manfreda Metzgera dla rozwoju transgranicznej współpracy polskich i niemieckich służb ratowniczych. Ale nie tylko, bowiem Manfred Metzger, dzięki swoim walorom  osobistym przyczynił się także do budowy interpersonalnych koleżeńskich kontaktów polsko – niemieckich. Dzięki niemu też, jak wskazał swoim wystąpieniu komendant  Konieczny, odchodzący na emeryturę Manfred Metzger ” w każdym  województwie pozostawił po sobie nie tylko wyraźny ślad w postaci znaczącego wzmocnienia systemu bezpieczeństwa po obu stronach granicy, ale i wizerunek człowieka życzliwego, otwartego, komunikatywnego, no i przede wszystkim bardzo kompetentnego”.

Istotnie, słowa te nie były jedynie grzecznościową formułą, ale  obiektywną oceną rzeczywistości. Pan Metzger należy bowiem do tej kategorii ludzi, o których mówimy, że potrafią zjednywać sobie innych, znajdować język porozumienia, tworzyć atmosferę zaufania i współpracy. Słowem, jest to osoba, która dzięki swoim osobistym walorom, znakomitemu przygotowaniu profesjonalnemu, ale także  umiejętności trafnego odczytywania intencji przyświecających rządom naszych krajów, stworzyła bogaty dorobek i zapisała ważny rozdział w naszych transgranicznych  relacjach.

Za to wszystko trzej polscy komendanci wojewódzcy PSP, serdecznie podziękowali swojemu niemieckiemu koledze, składając mu jednocześnie najlepsze życzenia na przyszłość.(L.L.)

fot. Ellen Krukenberg