Współpraca PSP i WOPR

Jednoczą ratownicze wysiłki

W siedzibie KW PSP we Wrocławiu podpisane zostało porozumienie o współpracy dolnośląskich strażaków i ratowników  WOPR. Dokument, pod którym swoje podpisy złożyli komendant dolnośląskiej PSP st.bryg. Adam Konieczny oraz prezes zarządu dolnośląskiego WOPR Krzysztof Skrzyniarz, otwiera nowy rozdział współpracy. Należy bowiem przypomnieć, że  bliskie współdziałanie strażaków i „woprowców” datuje się już od czasów „powodzi tysiąclecia” w 1997r. , choć wówczas jeszcze nie miało ono ram formalnych. Te nakreślono w roku 2008,kiedy to podpisane zostało pierwsze porozumienie o współpracy. Czasy się jednak zmieniają, pojawiły się zupełnie nowe przepisy i dlatego obecnie trzeba było sporządzić nowe porozumienie, które jest jednocześnie kontynuacją dotychczasowych bliskich kontaktów.

W podpisanym obecnie dokumencie wyszczególnione zostały te kwestie, które są ważne dla sprawy umacniania bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności działania obu służb. Jest to więc przede wszystkim przekazywanie strażakom przez WOPR informacji dotyczących rozpoznania akwenów, jak również terenów do nich przyległych. Z kolei do WOPR strażacy przekazywać będą m.in. informacje dotyczące danych kontaktowych  stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego oraz stanowisk kierowania komendantów powiatowych i miejskich PSP.

W jednym z  punktów porozumienia mowa jest o prowadzeniu wspólnych szkoleń i ćwiczeń, które będą organizowane na zasadzie współpracy i w zakresie uzgodnionym przez strony. Podobnie, na zasadach ścisłej współpracy, prowadzone będą na obszarach wodnych działania ratownicze. Także w tej dziedzinie bardzo ważne są ustalenia mówiące o wzajemnym powiadamianiu się o zdarzeniach. Uzgodniono także zasady łączności, alarmowania i współdziałania, co będzie miało zasadniczy wpływ na skuteczność prowadzonych wspólnie i skoordynowanych akcji.

Porozumienie z dolnośląskim WOPR jest kolejnym krokiem podejmowanym przez kierownictwo dolnośląskiej PSP, na rzecz wzmocnienia systemu bezpieczeństwa w jego różnych aspektach.  Ze  względu na obecny sezon wakacyjno urlopowy uzgodnienia z WOPR-em są szczególnie ważne i aktualne. Wszak w upalne dni, oblegane są kąpieliska strzeżone, ale i te pozostające poza bezpośrednią opieką i ochroną ratowników.

Jak podkreśla prezes Skrzyniarz na terenie województwa dolnośląskiego jest 1200 czynnych ratowników WOPR .Praktycznie jednak ten ratowniczy potencjał jest znacznie większy ponieważ łącznie na terenie województwa jest 8,5 tys. przeszkolonych ratowników. Na co dzień wykonują oni rozmaite zawody, ale jednocześnie są gotowi do udzielania pomocy potrzebującym. Także dolnośląska PSP oraz OSP, dysponują dużym potencjałem z dziedziny ratownictwa wodnego.

Wszystko to, ale także szeroko zakrojona działalność edukacyjna, sprawia, że w ostatnich latach liczba nieszczęśliwych zdarzeń na wodzie znacząco spadła. O ile w 2013r. odnotowano na Dolnym Śląsku 53 przypadki utonięć, to w roku 2015 było ich 43, a minionym – 28. Ten pozytywny trend powinien się utrzymywać. Taki też jest cel nadrzędny, zarówno ratowników WOPR, jak PSP, którzy jednoczą wysiłki w działaniach na rzecz bezpieczeństwa na wodzie.

Lech Lewandowski