Współpraca strażaków PSP i wojska

13.02.2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy  Komendą Powiatową PSP w Miliczu, reprezentowaną przez komednata mł. bryg. Tomasza Kopcia, a 4 Regionalną Bazą Logistyczną Skład Milicz, reprezentowaną przez p.o. kierownika jednostki st. chor. Rafała Wachowiaka. Porozumienie dotyczy współpracy Wojskowej Straży Pożarnej z tutejszą KP PSP na rzecz ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu milickiego.

W ramach tej współpracy przewidziany jest  m.in. udział wojskowych strażaków w działaniach ratowniczych prowadzonych przez PSP na terenie powiatu. Strony zobowiązały się ponadto do udostępniania, w zależności od posiadanych możliwości, terenów, pomieszczeń oraz sprzętu i materiałów do prowadzenia wspólnych szkoleń. W ramach współpracy przewiduje również wspólną realizację przedsięwzięć o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym, a także prowadzenie wspólnej profilaktycznej działalności informacyjnej, w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.