Współpraca strażaków z naukowcami

3 sierpnia br. Dolnośląski Komendant Wojewódzki PSP we Wrocławiu – st. bryg Adam Konieczny oraz dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – prof dr hab Anna Trzeciak, podpisali porozumienie o współpracy w zakresie prac doradczo – szkoleniowych, naukowo – badawczych i rozwojowych oraz doradczo – konsultingowych. Strony porozumienia postanowiły, że współpraca będzie realizowana w dziedzinie zwiększania szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jej celem jest m.in. wdrażanie najlepszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa chemicznego, ekologicznego, biologicznego i radiacyjnego.

Sygnatariusze porozumienia wyznaczyli przedstawicieli odpowiedzialnych za negocjacje, wdrażanie i nadzorowanie działań. Ze stron KW PSP we Wrocławiu zadania związane z realizacją ;porozumienia będzie wykonywał st. kpt. dr inż. Janusz Adam Wrzesiński , a ze strony uczelni dr hab. Lucjan Jerzykiewicz  z Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.

st.kpt.dr inż. Janusz Wrzesiński