Wybrali strażacką drogę

W KW PSP we Wrocławiu odbyła się uroczystość złożenia ślubowania przez pięcioro nowoprzyjętych strażaków, którzy poprzez ten podniosły akt powiększają dolnośląską strażacką rodzinę. Ślubowanie, które w obecności kierowniczej kadry przyjął zastępca komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej PSP st. bryg. Marek Kamiński zamyka ważny i niełatwy etap konkursowej rekrutacji  do zawodu. Wszyscy kandydaci musieli zmierzyć się z testami sprawnościowymi, testami wiedzy, no i z konkurencją, ponieważ o każde miejsce walczyło wielu chętnych. A kiedy już kandydat zwycięsko wyszedł z prób testowych, to na koniec tego etapu, w toku rozmowy kwalifikacyjnej, musiał ponadto przekonująco wykazać, dlaczego tak naprawdę  chce zostać strażakiem.

            Zwieńczeniem tego procesu rekrutacji jest założenie munduru strażaka i uroczyste złożenie ślubowania. Przy tej okazji padają podniosłe słowa o świadomości podejmowanych obowiązków, ofiarności w ratowaniu zagrożonego życia, a także o honorze i godności. Słowa to ważne i brzemienne w skutki, bowiem ich praktyczną wykładnią jest codzienna strażacka służba.  To wówczas, kiedy walczą z pożarami i powodziami, ratują zagrożone życie, a także udzielają potrzebującym kwalifikowanej pierwszej pomocy z zakresu ratownictwa medycznego, swoją postawą udowadniają czym jest dla nich ślubowanie.

            Ale, jak podkreślił komendant Kamiński, obecna uroczystość, to jednocześnie otwarcie zawodowej drogi. Teraz przychodzi czas na szkolenia, kursy, zdobywanie specjalizacji. Słowem na bezustanny rozwój stricte zawodowy, który polega na sukcesywnym powiększaniu ratowniczych kwalifikacji i wykorzystywaniu ich w codziennej służbie. Trudnej, bywa że niebezpiecznej, ale zaszczytnej i cieszącej się niesłabnącym prestiżem w społeczeństwie. (L)