Wygrać przyszłość

12 października br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia nagród specjalnych ufundowanych przez komendanta głównego PSP zwycięzcom tegorocznej XVI edycji konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć”. Konkurs ten adresowany do dzieci i młodzieży jest poświęcony upowszechnianiu wiedzy o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, kształtowaniu wrażliwości środowiskowej, oraz zasad zrównoważonego rozwoju. Te wartości są niezmiennie bliskie strażakom, co w specjalnym liście do uczestników konkursu mocno zaakcentował zastępca komendanta głównego PSP, nadbryg. Adam Konieczny. W imieniu komendanta głównego PSP, nagrody specjalne przekazał zwycięzcom konkursu zastępca komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, st.bryg. Piotr Grzyb.

Warto przy tej okazji podkreślić, że strażacy tradycyjnie aktywnie włączają się  do różnorodnych działań na rzecz upowszechniania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym, a także ochrony środowiska i upowszechniania postaw proekologicznych. Jest to szczególnie istotne na etapie edukacji szkolnej. Jak wskazuje komendant Grzyb przede wszystkim dolnośląscy strażacy często walczą z pożarami nielegalnych wysypisk śmieci. Przy tej okazji ukazywany jest opinii publicznej problem zatruwania środowiska, a także konieczność przestrzegania zasad właściwej gospodarki odpadami. A równocześnie strażacy inicjują szereg działań o charakterze profilaktycznym, popularyzując w rozmaitych formach bezpieczne i proekologiczne zachowania. Służą temu m.in. liczne spotkania w placówkach szkolno – wychowawczych, akcje propagujące ochronę środowiska czy jak w tym przypadku, fundowanie specjalnych wyróżnień w konkursach poświęconych bezpieczeństwu i ochronie środowiska.

Obecna XVI edycja ogólnopolskiego konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć” była  kolejnym przykładem powszechnego zainteresowania ideą ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, nie tylko uczestników, ale też władz wszystkich szczebli. Honorowy patronat nad konkursem, zorganizowanym przez Euroregion – Nysa, Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, objęła małżonka prezydenta RP, Agata Kornhauser – Duda. W uroczystościach wręczenia nagród uczestniczyli m.in.  wicewojewoda dolnośląski Bogusław Szpytma, dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk, prezes i wiceprezes WFOŚiGW Łukasz Kasztelowicz oraz Bartłomiej Wiązowski.

Tekst: Lech Lewandowski
Zdjęcia: WFOŚiGW we Wrocławiu