Wyjazd do Polanicy

Koleżanki i Koledzy,  Członkowie Zarządu Wojewódzkiego,  Prezesi Kół ZEiRP RP wojew. dolnośląskiego

Nawiązując do planów pracy Zarządu Wojewódzkiego informujemy o przygotowaniach do organizacji wyjazdowego posiedzenia poszerzonego o udział prezesów dolnośląskich kół.

Przygotowujemy posiedzenie w Polanicy Zdrój w Ośrodku „BEATA” w dniach 25 – 27 listopada 2016 r. (piątek- niedziela) z zakwaterowaniem w dniu 25.ll.br. od godz. 13:00. Planujemy dwie części posiedzenia tj. w dn. 25 i 26.1 l.br. po ok. 3 godz., co wreszcie pozwoli, poza planowaną tematyką posiedzenia, na uczestnictwo w wymianie poglądów, propozycji i doświadczeń w działalności związkowej. Spotkanie jako zbiorowy wypoczynek zgłosiliśmy do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP wnosząc o dofinansowanie środkami funduszu socjalnego emerytów PSP. Zbiorowy wypoczynek pozwoli na udział współmałżonków i organizację zabawy andrzejkowej. Wybraliśmy terminy tj. piątek, sobota i niedziela, pozwalające na zwolnienie nas z obowiązku opieki nad wnukami, a zarazem niekorzystania z urlopów w związku z wykonywaniem pracy zarobkowej przez część emerytów i ich małżonków.

Koszt wypoczynkowego spotkania wraz zabawą andrzejkową wyniesie około 300 zł/osoby w tym obiadokolacja w dniu 25.ll.br., dwa obiady, dwa śniadania i dwa noclegi. W dniu 26.ll.br. sugerujemy indywidualne łub grupowe zwiedzanie atrakcji Polanicy Zdrój i okolic. Szczegółowy program spotkania podamy odrębną informacją.

Przedpłaty w wysokości 150 zł od osoby przyjmuje kol. Danusia Ostrowska do dn. 18 listopada br. na konto: 38 1020 5226 0000 6302 0099 4079 z dopiskiem: „wypoczynek Polanica Zdrój” i do niej też możliwie pilnie prosimy zgłaszać uczestnictwo osób – teł. 505 042 280.

W zbiorowym wypoczynku do wielkości 50 osób, oprócz członków zarządu wojewódzkiego, WKR i prezesów kół mogą zgłaszać się także inni emeryci i renciści pożarnictwa wg kolejności zgłoszeń.

Udział w spotkaniu wyjazdowym w Polanicy Zdrój dla członków zarządu wojewódzkiego prosimy traktować jako obowiązkowy. Prezesi kół mogą delegować w swoim zastępstwie innych członków zarządu koła.

 
   

Dodatkowych wyjaśnień i informacji udzielają : kol. Danuta Ostrowska i kol.Eugeniusz Engel (tel 601 653 140).