Wyróżnienie Dowódcy JRG PSP w Bolesławcu

Żródło: KP PSP Bolesławiec

Wyróżnienie Dowódcy JRG PSP w Bolesławcu nagrodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

 

W dniu 24 grudnia 2019 roku podczas spotkania wigilijnego funkcjonariuszy komendy, Komendant Powiatowy bryg. Andrzej Śliwowski w świątecznej atmosferze, wręczył dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Bolesławcu st. kpt. Robertowi Miszkiewiczowi, decyzję Komendanta Głównego PSP bryg. Andrzeja Bartkowiaka, o przyznaniu nagrody. Wyróżnienie przyznane zostało za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz realizowanie zadań związanych z dowodzeniem od 2013 r. Specjalistyczną Grupą Ratownictwa Technicznego Bolesławiec, która pod względem operacyjnym zabezpiecza połowę woj. dolnośląskiego. Bezpośrednie zaangażowanie wyżej wymienionego w szkolenia, przeglądy i pozyskanie sprzętu technicznego przyczyniło się do wysokiej gotowości operacyjnej, dyspozycyjności grupy, a także dobrego wyszkolenia jej członków.

Uroczysta odprawa była też okazją wręczenia dwóm funkcjonariuszom aktów mianowania na nowe stanowiska służbowe w systemie codziennym. St. sekc. Maciej Marcinkiewicz od 1 stycznia 2020 roku rozpoczyna służbę na stanowisku starszego technika w wydziale operacyjnym, a st. str. Marek Janiec na stanowisku młodszego technika w sekcji kwatermistrzowsko – technicznej.