Wysoka ocena polkowickich strażaków

W sali konferencyjnej starostwa powiatowego w Polkowicach, odbyło się sympozjum pożarnicze podsumowujące działalność jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie polkowickim. W obradach uczestniczyli dolnośląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Adam Konieczny, starosta polkowicki Kamil Ciupak, zastępca burmistrza Polkowic Wojciech Marciniak, wójt Grębocic Roman Jabłoński, a także przedstawiciele pozostałych gmin powiatu polkowickiego. Obecni byli również przedstawiciele nadleśnictw oraz komendanci gminni, prezesi i naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu polkowickiego.

St. bryg. Sylwester Jatczak, komendant powiatowy PSP w Polkowicach, omówił statystykę działań interwencyjnych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w 2019 r. oraz stan ochrony przeciwpożarowej powiatu. Podziękował samorządowcom, a w szczególności burmistrzowi Polkowic, staroście polkowickiemu, wójtowi Grębocic oraz wszystkim druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych, za wkład i zaangażowanie w niesieniu bezinteresownej pomocy związanej z ratowaniem zdrowia, życia
i mienia ludzkiego  podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

 Komendant Jatczak, wspólnie ze starostą polkowickim, wyróżnili okolicznościowymi dyplomami jednostki, które najczęściej wyjeżdżały do działań interwencyjnych na terenie powiatu oraz reprezentowały najwyższą gotowość operacyjną. Wyróżniono ochotnicze jednostki ksrg: Przemków, Gaworzyce, Sobin, Radwanice, Grębocice, Kwielice, Chocianów i Szklary Dolne. Natomiast spośród OSP spoza systemu wyróżniono OSP: Parchów, Nowa Wieś Lubińska i OSP Kłobuczyn.

Nadbryg. Adam Konieczny w swoim wystąpieniu podziękował samorządowcom za wsparcie finansowe na rzecz komendy powiatowej PSP
w Polkowicach i jednostek OSP z terenu powiatu polkowickiego Podziękował również funkcjonariuszom i druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych za działalność operacyjną niesioną mieszkańcom powiatu polkowickiego.