Wzmacnianie potencjału ratowniczego

Kolejna dolnośląska OSP, tym razem w Brzeźniku, pow. bolesławiecki, wzbogaciła się o nowy samochód pożarniczy. Uroczyste przekazanie strażakom Mercedesa – Benz, nastąpiło przy okazji tegorocznych dożynek. Udział w tym, ważnym dla OSP, a szerzej, dla bezpieczeństwa obywateli wydarzeniu, wzięli przede wszystkim licznie zebrani mieszkańcy, a także zaproszeni goście, m.in. poseł na Sejm RP Zofia Czernow i marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Akt przekazania samochodu odebrał prezes OSP Brzeźnik,Jan Kulczycki. Natomiast kluczyki do nowego samochodu wręczyli naczelnikowi OSP Andrzejowi Sokalskiemu i kierowcy Kamili Burdzy, wójt gminy Bolesławiec Andrzej Dutkowski, komendant dolnośląskiej KW PSP, st. bryg. Adam Konieczny oraz dyrektor Oddziału Wojewódzkiego FOŚiGW w Jeleniej Górze, Zdzisław Rzewuski.

            Jak przy okazji uroczystości przekazania OSP Brzeźnik samochodu pożarniczego powiedział komendant Konieczny, wyposażanie ochotniczych jednostek strażackich w nowy sprzęt, to jeden z podstawowych warunków wzmocnienia systemu bezpieczeństwa w gminie, powiecie i w konsekwencji w całym województwie. Zwłaszcza w powiecie bolesławieckim, dzięki zaangażowaniu wójta  Andrzeja Dutkowskiego, ten proces  unowocześnienia bazy technicznej OSP jest szczególnie widoczny. Za to zaangażowanie należą się słowa uznania i podziękowania

  Połączenie procesu unowocześniania wyposażenia technicznego jednostek OSP ze szkoleniem specjalistycznym druhów, a także wspólnymi z jednostkami PSP ćwiczeniami, przekłada się na wzrost ratowniczej skuteczności. Ta prawda jest powszechnie znana i uznawana. Z tego punktu widzenia uroczystość przekazania nowego samochodu pożarniczego OSP Brzeźnik, to kolejny krok na drodze wzmacniania potencjału ratowniczego Dolnego Śląska. Krok ważny i potrzebny.