Wzmocnienie OSP Pielgrzymka

21stycznia 2017 r. w Pielgrzymce odbyła się uroczystość przekazania do użytku ratowników miejscowej OSP, nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego typu GBA 3,5/30 na podwoziu MAN. Zakupu tego nowoczesnego pojazdu dokonano dzięki  dotacjom pozyskanym z KG PSP, MSWiA,  Urzędu Marszałkowskiego woj. dolnośląskiego, WFOŚiGW, gminy Pielgrzymka,  Fundacji Polska Miedź oraz Nadleśnictw Złotoryja i Lwówek Śląski.

Na uroczystość  przekazania nowego samochodu przybyli m.in. komendant dolnośląskiej PSP st. bryg. Adam Konieczny, dh nadbryg. członek ZG ZOSP RP Ryszard Dąbrowa, komendant  PSP w Złotoryi w bryg. Tomasz Herbut, starosta powiatowy dh Ryszard Raszkiewicz, który jest jednocześnie prezesem ZOP ZOSP RP w Złotoryi oraz wójt gminy Pielgrzymka Tomasz Sybis. Zgodnie z tradycją pojazd został poświęcony przez kapelana  strażaków powiatu złotoryjskiego ks. Krzysztofa Czyża, a wybrani przez ratowników OSP rodzice chrzestni nadali pojazdowi imię Antek, na pamiątkę jednego z założycieli OSP Pielgrzymka w latach powojennych.

Zakup pojazdu dla OSP Pielgrzymka był w pełni uzasadniony ponieważ jednostka ta stanowi ważne ogniowo systemu bezpieczeństwa powiatu złotoryjskiego. Od 1995 r., kiedy to  OSP została włączona do struktur ksrg. strażacy ochotnicy corocznie biorą udział w kilkudziesięciu interwencjach. Są to głównie pożary budynków, upraw rolnych, wypadki komunikacyjne  oraz usuwanie skutków podtopień spowodowanych wylewem  rzeki Skora.  Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy powierzono pieczy dobrze wyszkolonym ratownikom JOT OSP  Pielgrzymka. Warto podkreślić, że  wśród druhów,  jest wielu  strażaków zawodowych na czele z  obecnym prezesem druhem OSP i  st. kpt.  Andrzejem Więdłochą , który jest jednocześnie dowódcą JRG PSP w Złotoryi.