XV MISTRZOSTWA W SPORCIE POŻARNICZYM

XV MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO W SPORCIE POŻARNICZYM, to mówiąc językiem potocznym,
a więc nieoficjalnym, piętnaste z kolei dolnośląskie święto strażackiego sportu. Specyficzne, ponieważ strażacka służba rządzi się swoimi prawami, ale też jednocześnie mające wiele wspólnego ze sportem powszechnym i jego ideałami.
Tu bowiem, tak jak w wielu innych dyscyplinach sportu, najważniejsze są takie wartości jak doskonałe przygotowanie psychiczne i fizyczne, czy koleżeństwo przejawiające się poprzez współdziałanie w drużynach.
To także uczciwa, ale i nieustępliwa sportowa walka… Te i wiele innych cennych walorów zaświadczają o tym, że sport w wydaniu strażackim jest jedną z tych pięknych domen,które kształtują strażaka w jego bardzo szczególnym zawodzie.
Czy takie właśnie świadectwo dały tegoroczne wojewódzkie zmagania? Niewątpliwie tak, o czym najlepiej świadczą spontaniczne reakcje na sukcesy, ale i porażki, czy ożywione dyskusje w sekretariacie zawodów, gdzie kierownicy ekip z wigorem bronili swoich drużyn przed twardymi niejednokrotnie werdyktami sędziów. To wszystko składało się na pewną niepowtarzalną atmosferę sportowych zmagań.
Ogromnym emocjom i napięciom, podyktowanym chęcią zwycięstwa należy też niewątpliwie tłumaczyć inne zjawisko, charakteryzujące tegoroczne zawody. Najpierw była ta szczególna chwila skupienia, kiedy to zastępca komendanta wojewódzkiego dolnośląskiej PSP, bryg. Piotr Grzyb uroczyście otworzył tegoroczne mistrzostwa, a przy dźwiękach Mazurka powędrowała na maszt nasza flaga. A potem nastąpiły pierwsze starty i …dyskwalifikacje były niby drobne, ale z punktu widzenia sędziów – ważne. Przekroczona linia, niedopalona wanna z ogniem…
Niestety tego rodzaju błędów, zdawałoby się drobnych, było sporo. Tymczasem pracująca pod kierownictwem bryg. Arkadiusza Stadnika ekipa sędziowska bardzo skrupulatnie wyłapywała wszelkie nieprawidłowości. Efekt tego był oczywisty. Były punkty karne, były dyskwalifikacje, a w konsekwencji były stosowne rezultaty końcowej klasyfikacji.
Ja jednak chciałbym zwrócić uwagę na inny,sygnalizowany już na wstępie fakt. Ten mianowicie, że było to sportowe i przyjacielskie spotkanie strażackich ekip z całego województwa dolnośląskiego. Za to właśnie, gratulując zwycięzcom, podziękował wszystkim uczestnikom XV Mistrzostw Sportów Strażackich zastępca komendanta wojewódzkiego PSP, bryg. Piotr Grzyb.

Załaczniki