Z nadzieją w przyszłość

Rozmowa z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim PSP we Wrocławiu st. bryg. Adamem Koniecznym.

Na tegoroczne święta wielkanocne, obchodzone tradycyjnie przez dolnośląskich strażaków, wpływ ma nie tylko ich nadrzędne duchowe przesłanie o zmartwychwstaniu Jezusa, ale też bardzo doczesne, tragiczne doświadczenie jakie ostatnio przeżywaliśmy wszyscy, a szczególnie strażacy.

– Istotnie, nasze tegoroczne uroczyste spotkanie w sali konferencyjnej, połączone z życzeniami świątecznymi, wspólnym śniadaniem świątecznym, zawierało w sobie także te tragiczne odniesienia.  Ale też jednocześnie były to refleksje budzące wielką nadzieję. Myślę oczywiście o pewnym specyficznym związku, jaki zaistniał pomiędzy symbolem świąt wielkanocnych, a katastrofą budowlaną , która wydarzyła się w przeddzień Wielkiego Tygodnia.

Chodzi o zwycięstwo życia nad śmiercią, bo to przecież uosabia święto zmartwychwstania.

– Tak jest. Składając sobie życzenia świąteczne wracaliśmy do tego zdarzenia akcentując z jednej strony tragedię rodzin, które straciły najbliższych, ale też wielką radość płynącą z faktu, że uratowaliśmy czworo istnień ludzkich. Mówili o tym nasi goście, m.in. pan wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak, który skierował do naszych strażaków wyrazy najwyższego uznania. Do tej szczególnej akcji powracałem także ja, wskazując że w tej chwili egzaminu z naszej gotowości ratowniczej, pokazaliśmy nasz profesjonalizm, ale i bezprzykładne poświęcenie właśnie w obronie zagrożonego życia. .

Wojewoda Dolnośląski poinformował, że odebrał od władz państwowych, a także licznych osób z całego kraju  gratulacje za tę strażacką akcję ratowniczą. Można wręcz powiedzieć, i to są słowa wojewody, że dolnośląscy strażacy są stawiani za wzór.

– To, oczywiście cieszy, daje satysfakcję, ale też pamiętajmy – zobowiązuje. Nam trudno jest, rzecz jasna wypinać pierś, chwalić siebie, ale jako komendant wojewódzki mam prawo i obowiązek oceniać moich podwładnych. I chcę powiedzieć, że ta moja ocena jest to ocena bardzo wysoka i z całego serca dziękuję wszystkim strażakom za ratowniczy kunszt, ale przede wszystkim za postawę pełną ofiarnej walki o zagrożone życie. Powiem wprost, jestem dumny, że mam zaszczyt kierować tak wspaniałymi i oddanymi służbie ludźmi. Dziękuję za to wszystko, co minister Błaszczak nazwał etosem służby.

Spotkanie we wrocławskiej KW PSP, przy świątecznym wielkanocnym stole, miało jednak przede wszystkim wymiar świąteczny.

– Tak właśnie było i to z kilku względów. Przede wszystkim mieliśmy po raz kolejny wielką przyjemność gościć przedstawicieli służb, z którymi na co dzień współpracujemy. Obecny był m.in. zastępca komendanta wojewódzkiego Policji insp. Krzysztof Niziołek. Ale szczególnie pragnę podkreślić, że właśnie przy okazji jednego z najważniejszych świąt kościelnych powitaliśmy w naszej strażackiej rodzinie nowego kapelana dolnośląskich strażaków ks. Artura Szelę.

Który pobłogosławił przygotowany świąteczny poczęstunek…

– Nie tylko, ponieważ odmówiliśmy także wspólnie modlitwę, a jednocześnie dowiedzieliśmy się, że naszemu kapelanowi nieobca jest problematyka bezpieczeństwa. Jest m.in. autorem książki pt. „Bezpieczeństwo Uczestników Zgromadzeń Religijnych”, studiował też na kierunku bezpieczeństwa.

Świąteczny nastrój nie obejmuje, niestety wszystkich strażaków, choć pewnie chciałoby się, aby było inaczej.

– No cóż, taka jest specyfika naszej służby, ale przecież nie tylko naszej, bo także policjantów, służb medycznych i wielu innych. Nasi koledzy strażacy, także w okresie świąt czuwają, aby w razie konieczności nieść pomoc i ratunek. Korzystając z okazji pragnę wszystkim dolnośląskim strażakom, zawodowym i ochotnikom, tym którzy mogą spędzać święta z rodzinami, i tym którzy w tym czasie będą np. gasić pożary, złożyć najserdeczniejsze życzenia wielkanocne.

Dziękuję za rozmowę

Lech Lewandowski