Zakończenie szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP

Żródło: KM PSP Legnica

W dniu 23 marca 2019 r. w KM PSP w Legnicy zakończył się trwający dwa miesiące kurs podstawowy strażaków ratowników OSP. Do kursu przystąpiło 59 chętnych. Druhowie z jednostek OSP powiatu legnickiego szkolili się z wykorzystaniem nauczania e-learning oraz wykładów i zajęć praktycznych realizowanych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, które odbywały się w soboty i niedziele. Kurs podstawowy obejmował m.in. taktykę zwalczania pożarów, akcje ratownictwa technicznego przy wypadkach oraz wiele innych tematów związanych z działaniami ratowniczymi. Oprócz realizacji programu szkolenia druhowie w dniu 16 marca 2019 r. uczestniczyli w teście w komorze dymowej w Sobinie. Szkolenie podstawowe było podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną. Obie części kończyły się egzaminem. Egzamin teoretyczny zrealizowano w formie testu, natomiast egzamin praktyczny przeprowadzono na terenie JRG nr 3 w Chojnowie. Szkolenie podstawowe ostatecznie ukończyło 49 druhów w tym 19 kobiet. Spośród wszystkich ochotników, którzy ukończyli szkolenie podstawowe, 33 osoby są członkami OSP włączonych do KSRG. Oprócz szkolenia podstawowego KM PSP w Legnicy przeprowadziła także szkolenie doskonalące ze współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Druhowie po uzyskaniu świadectw z odbytych szkoleń zasilą szeregi zastępów OSP, które na co dzień podejmują działania ratownicze wspólnie ze strażakami z JRG PSP na terenie powiatu legnickiego.