Zakończono ćwiczenia „Orion 2019”

13 maja br.  na terenie Zakładu Produkcyjnego Nr2 w Nowej Rudzie przeprowadzone zostało szkolenie, a następnie ćwiczenia praktyczne sprawdzające zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy dla zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Szkolenie i ćwiczenia adresowane były do struktur zarządzania kryzysowego oraz  służb inspekcji i straży, zarówno szczebla powiatowego, jak i wojewódzkiego,  w zakresie organizacji akcji ratowniczo – gaśniczej. Przedsięwzięcie o charakterze szkoleniowym i weryfikacyjnym  służyło sprawdzeniu planu operacyjno  – ratowniczego dla tego rodzaju zakładu.

            Wśród wielu celów jakie przy tej okazji realizowano,  m.in.  sprawdzano system alarmowania o zaistnieniu poważnej awarii przemysłowej;  możliwości techniczno – taktycznych jednostek ochrony przeciwpożarowej i innych podmiotów ratowniczych podczas  prowadzenia działań związanych z awarią czy też organizację działań ratowniczych podejmowanych przez siły krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego we współpracy z prowadzącym zakład. Przy okazji szkolenia i ćwiczeń sprawdzano ponadto zasady współdziałania kierownictwa zakładu, struktur zarządzania kryzysowego, służb, inspekcji i straży podczas ograniczania i likwidacji skutków poważnej awarii przemysłowej. Dokonano też oceny funkcjonowania łączności pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w ćwiczeniach.

             W ramach ćwiczeń zainscenizowano szereg zdarzeń m.in. pożar magazynu wyrobów gotowych, poszukiwania osób zaginionych oraz zwalczanie skutków zdarzenia o charakterze chemicznym. Ćwiczenia poprowadził, a po ich zakończeniu dokonał podsumowania  zastępca komendanta wojewódzkiego KW PSP we Wrocławiu st. bryg. Marek Kamiński. W szkoleniu i ćwiczeniach zaangażowanych było wiele podmiotów m.in. DUW, władze samorządowe Kłodzka, Nowej Rudy i Radkowa, przedstawiciele WIOŚ we Wrocławiu i Wałbrzychu, Policja, Pogotowie Ratunkowe, no i oczywiście siły i środki PSP i OSP, a także zakładowej służby ratowniczej.