Zamówienia publiczne

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

Zamówienia publiczne równe lub przekraczające kwotę określoną w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne nieprzekraczające kwoty określonej w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Dedykowana platforma zakupowa Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu dla wykonawców

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych znajdują sie na stronie BIP-u