„Zanurkowali” po mistrzowską formę

                 Bogaty i wymagający pełnego zaangażowania wszystkich uczestników, był program tegorocznych manewrów Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno – Nurkowego PSP województwa dolnośląskiego. W przedsięwzięciu tym, przeprowadzonym w końcówce października ( 30-31) na terenie zbiornika wodnego po byłej kopalni piasku w Krzeszówku (po.kamiennogórski), wzięły udział 27 osób ze wszystkich dolnośląskich SGRW-N.  Przy czym, decyzją organizatorów,  w każdej z grup obowiązkowo obecny był nurek uprawniony do kierowania  pracami podwodnymi. Jak wyjaśnia odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie manewrów, kpt. Tomasz Mieszała z KW PSP we Wrocławiu, taki wymóg podyktowany został programem szkolenia. Jednym z głównych celów szkoleniowych była bowiem organizacja prac podwodnych w warunkach nocnych.

            W trakcie manewrów realizowano szerokie spektrum zagadnień szkoleniowych. Jedna z grup tematycznych dotyczyła szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Tu warto odnotować szkolenie przeprowadzone przez ratownika medycznego Bognę Kosiarek i lek. Wojciecha Kopackiego, którzy omówili zagrożenia medyczne występujące podczas prac podwodnych. W tej  grupie tematycznej mieści się także zaprezentowana  przez kpt. Konrada Siwika problematyka chorób i urazów nurkowych związanych z wykonywaniem prac w wodzie pod zmiennym ciśnieniem. Niejako zwieńczeniem tej problematyki były zajęcia poprowadzone przez asp. Marcina Stadnickiego i kpt. Mateusza Dąbrowę, poświęcone procedurom awaryjnym obowiązującym w sytuacji wystąpienia wypadku nurkowego.

 Jeśli chodzi o tematy stricte zawodowe, to odnotować należy ważne szkolenie z zakresu obsługi sprzętu m.in. sonaru do okólnego, które poprowadził st. sekc. Michał Piątek. Przy tej okazji „przerobiono” zagadnienia związane z praktycznym  użyciem tego sprzętu. Innym, także bardzo  ważnym  tematem było wykorzystanie podstawowych technik alpinistycznych podczas działań z zakresu ratownictwa wodno – nurkowego, o czym mówił st.asp. Adam Kierepka. Kontynuacją tej tematyki były teoretyczne i praktyczne zajęcia poświęcone wykonywaniu prac podwodnych w zestawach butlowych.

Jak wynika choćby z powyższego zestawienia, manewry dolnośląskich strażaków nurków, stanowiły ważne uzupełnienie codziennego szkolenia specjalistycznego. Były też okazją do doskonalenia umiejętności, w tym zwłaszcza w wykonywaniu zadań pod wodą w warunkach nocnych. Te i inne cele manewrów zostały w pełni zrealizowane, na co w podsumowaniu jednoznacznie wskazał kapitan Mieszała. Jak przy tym zaznaczył, równie cennym rezultatem tego przedsięwzięcia, było koleżeńskie spotkanie strażaków złączonych wspólną pasją nurkowania i ratownictwa wodnego.

Lech Lewandowski