Zaowocował wspólny szkoleniowy wysiłek

W dniach  od 9 do 13 kwietnia 2018 roku na terenie JRG nr 4 we Wrocławiu odbyło się szkolenie dla instruktorów doskonalenia zawodowego. Zajęcia obejmowały tematy z ratownictwa technicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym. Problematyka szkolenia została wzbogacona  elementami dydaktyki i metodyki doskonalenia zawodowego prowadzonego wspólnie przez Ośrodek Szkolenia KW PSP oraz SGRT we Wrocławiu.

Po pozytywnym ukończeniu szkolenia strażacy otrzymują tytuł „Instruktora doskonalenia zawodowego” w zakresie ratownictwa technicznego na poziomie podstawowym.  Jak wskazuje kierownik szkolenia mł. bryg. Marek Kicka, wymagało ono dużego zaangażowania, szczególnie jeśli chodzi o organizację i pełną realizację przewidzianych programem zajęć dydaktycznych.

Jak przy tym podkreśla kierownik szkolenia, szczególne wyrazy uznania i pod ziękowania za pomoc w realizacji zadań dydaktycznych należą się dowódcy grupy oraz  strażakom SGRT z JRG nr 4 we Wrocławiu. Osobne podziękowania organizatorzy szkolenia kierują także do właściciela szrotu samochodowego  w Sobótce. Jego pomoc polegająca na przekazaniu  nieodpłatnie do ćwiczeń wraków samochodów umożliwiła prowadzenie zajęć z zachowaniem niezbędnego realizmu, co w konsekwencji przyczyniło się do uzyskania przez uczestników szkolenia wysokich wyników.