Zgorzelecka tama dla koronawirusa

 W połowie marca br. w ramach walki z koronawirusem, zamknięta została m.in. polsko – niemiecka granica. Od tamtej pory zgorzeleccy strażacy PSP i OSP odnotowali już ponad 300 działań, których nadrzędnym celem jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się tego groźnego drobnoustroju wywołującego chorobę COVID-19. Działania strażaków prowadzone na Punktach Kontroli Granicznej na autostradzie A4 w Jędrzychowicach, polegają m.in. na dokonywaniu pomiarów temperatury ciała u osób wjeżdżających do kraju, a także utrzymaniu zaplecza logistycznego dla służb dyżurujących w Punktach Kontroli Granicznej.

Strażacy prowadzą działania w kilku miejscach i współpracują na co dzień z Policją, Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Graniczną, Inspekcją Sanitarną oraz Zespołem Zarządzania Kryzysowego. Oprócz A4 są również obecni na przejściach granicznych Zgorzelec – Gorlitz, Zawidów oraz okresowo Radomierzyce. Pełnią służbę w systemie zmianowym, co stanowi dodatkowe obciążenie, ponieważ równolegle wykonują swoje codzienne strażackie obowiązki związane z utrzymaniem bezpieczeństwa. Dlatego też w ramach wsparcia, zadania związane z ochroną przed koronawirusem wykonują również strażacy z KP PSP Głogów.

Aktywność strażaków PSP i OSP nie ogranicza się tylko do działań na granicy państwa. Strażacy KP PSP Zgorzelec wsparli pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Zgorzelcu oraz Opolnie Zdroju. Przekazano tam 55 łóżek polowych oraz śpiworów będących na wyposażeniu kompanii logistycznej. Ten sprzęt był niezbędny dla DPS ponieważ został wykorzystany dla izolowanych pracowników.

Z kolei ratownicy OSP, wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, dostarczali osobom poddanym kwarantannie podstawowe produkty żywnościowe. Strażacy ochotnicy z OSP Bogatynia, Studniska Dolne, Węgliniec i Pieńsk, przy użyciu sprzętu nagłaśniającego, rozgłaszali komunikaty głosowe informujące o istniejącym zagrożeniu, jak też obowiązujących obostrzeniach i rekomendowanych zasadach postępowania.

W sumie więc na dolnośląskim odcinku polsko – niemieckiej granicy powstał spójny system działań służących powstrzymaniu epidemii, a podejmowane m.in. z udziałem strażaków działania znakomicie wzmacniają wysiłki na rzecz powstrzymania i przezwyciężenia zagrożenia.

Tekst: Lech Lewandowski, zdjęcia: KP PSP Zgorzelec