Zmagania służb z korkami drogowymi

11 bm.w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) we Wrocławiu, odbyło się spotkanie uzgodnieniowo – decyzyjne poświęcone zadaniom jakie czekają służby ratownicze i porządkowe w związku z dużym obciążeniem dolnośląskich dróg, a szczególnie autostrady A4 na odcinku Wrocław – Zgorzelec. W spotkaniu wzięli m.in. udział przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego DUW, GDDKiA O/Wrocław, PSP, Policji i Pogotowia Ratunkowego..
W toku spotkania, odbyła się dyskusja, którą poprzedziły multimedialne prezentacje na temat uwarunkowań związanych ze wzmożonym ruchem drogowym, szczególnie na A4. Chodzi głównie o wdrożenie przez służby ratownicze procedur umożliwiających rozładowanie długotrwałych , trwających ponad 3 godzinny zatorów drogowych . Wstępnie ustalono, że będą stosowane dwa sposoby udrażniania zakorkowanych dróg. Jeden, poprzez korzystanie z przejazdów awaryjnych, a drugi to wycofywanie pojazdów do najbliższych węzłów drogowych.
Ustalono, że GDDKiA O/Wrocław wraz z Policją i dolnośląską PSP, wypracują ostateczne procedury udrażniania długotrwałych zatorów na drogach Dolnego Śląska, które do końca stycznia br. przedstawią wojewodzie dolnośląskiemu.