Zmiana na stanowisku komendanta KP PSP w Świdnicy

Dolnośląski komendant wojewódzki PSP, st.bryg. Adam Konieczny powierzył st. kpt. Maciejowi Nowakowi pełnienie obowiązków komendanta KP PSP w Świdnicy. Zgodnie z decyzją komendanta wojewódzkiego,  kapitan Nowak będzie pełnił powierzone mu obowiązki do czasu powołania nowego komendanta świdnickiej PSP, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch miesięcy. Powierzenie obowiązków zostało uzasadnione zaistniałą sytuacją kadrową oraz związaną z tym koniecznością zapewnienia bieżącego kierownictwa komendą.