Zmiany kadrowe w KW PSP

Dolnośląski Komendant Wojewódzki st. bryg. Marek Kamiński powierzył  st. kpt. mgr Małgorzacie Downar pełnienie z dniem 1 czerwca obowiązków służbowych naczelnika Wydziału Kwatermistrzowsko – Technicznego w KW PSP we Wrocławiu.

W trakcie uroczystości z udziałem zastępcy komendanta wojewódzkiego st. bryg. Piotra Grzyba, któremu bezpośrednio podlega pion kwatermistrzowsko – techniczny, mówiono nie tylko o zadaniach czekających nową panią naczelnik, ale też przypomniano drogę służbową, jaką kapitan Downar przebyła w okresie służby w komendzie wojewódzkiej.